12.3. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
12.1. ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM
12.1.1. Din-Bilim İlişkisi
12.1.2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
12.1.3. İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
12.1.4. Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
12.1.5. Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
12.2. ÜNİTE: ANADOLU’DA İSLAM
12.2.1. Türklerin Müslüman Olmaları
12.2.2. Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
12.2.3. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
12.3. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
12.3.1. Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
12.3.2. Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
12.3.3. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
12.3.4. Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
12.4. ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER
12.4.1. Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
12.4.2. İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
12.4.3. Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
12.4.4. Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
12.4.5. Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152
12.5. ÜNİTE: HİNT VE ÇİN DİNLERİ
12.5.1. Hinduizm
12.5.2. Budizm
12.5.3. Konfüçyanizm
12.5.4. Taoizm
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
12.3. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
 
 
 

BU ÜNİTENİN KAZANIMLARI

12.3.1. İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir.
12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder.
 Edep ve insan-ı kâmil kavramlarının tasavvufi düşüncedeki yerine de değinilir.
12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır.
 Yesevilik, Kadirilik, Rifailik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konularına yer verilir.
12.3.4. Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır.
 Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucu konularına yer verilir.
Bu kapsamda;
 Hacı Bektaş Veli’nin, Bektaşiliğin oluşumu ve Aleviliğin gelişimindeki rolüne, Alevilik-Bektaşilikteki “ocak kültürü”ne, “el ele, el hakka ikrarı”na ve “dört kapı kırk makam”a yer verilir; Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.
 Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, âdap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına da değinilir. “Düşkünlükten kaldırma cemi”, “Dardan indirme cemi” ile “Abdal Musa cemi”nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.
 Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, “Bismişah”, sonunda ise “Allah Allah” lafzının söylendiğine değinilir. “Gülbank” konusunda ise “Lokma Duasına” da yer verilir.
12.3.5. Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

Tasavvuf, edep, veli, mürşid, insan-ı kâmil, erkân, semâ.

  
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım