12.1. ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM
Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
12.1. ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM
12.1.1. Din-Bilim İlişkisi
12.1.2. İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
12.1.3. İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
12.1.4. Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
12.1.5. Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
12.2. ÜNİTE: ANADOLU’DA İSLAM
12.2.1. Türklerin Müslüman Olmaları
12.2.2. Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
12.2.3. Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
12.3. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
12.3.1. Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
12.3.2. Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
12.3.3. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
12.3.4. Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet
12.4. ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER
12.4.1. Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
12.4.2. İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
12.4.3. Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler
12.4.4. Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
12.4.5. Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152
12.5. ÜNİTE: HİNT VE ÇİN DİNLERİ
12.5.1. Hinduizm
12.5.2. Budizm
12.5.3. Konfüçyanizm
12.5.4. Taoizm
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
12.1. ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM
 
 
 

BU ÜNİTENİN KAZANIMLARI

12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır.
 İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.
12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.
12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır.
 Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.
12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır.
 Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil, fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine değinilir.
12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir.
 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

ANAHTAR KAVRAMLAR

İlim, bilim, âlim, bilgin.

  
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım