Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
TB 4.1. Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?
TB. 4.2. Temiz Olalım
TB 4.3. Hz. Muhammed'i Tanıyalım
TB 4.4. Kuranıkerim'i Tanıyalım
TB 4.5. Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
TB 4.6. Aile ve Din
TB 5.1. Allah İnancı
TB 5.2. İbadet Konusunda Bilgilenelim
TB 5.3. Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
TB 5.4. Kuranıkerim'in Temel Eğitici Nitelikleri
TB 5.5. Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
TB 5.6. Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz
TB.6.1. Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman
TB 6.2. Namaz İbadeti
TB 6.3. Son Peygamber Hz. Muhammed
TB 6.4. Kuranıkerim'in Ana Konuları
TB 6.5. İslam'ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar
TB 6.6. İslamiyet ve Türkler
TB.7.1. Melek ve Ahiret İnancı
TB 7.2. Oruç İbadeti
TB 7.3. Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
TB 7.4. İslam Düşüncesinde Yorumlar
TB 7.5. Din ve Güzel Ahlak
TB 7.6. Kültürümüz ve Din
TB.8.1. Kaza ve Kader
TB 8.2. Zekat Hac ve Kurban İbadeti
TB 8.3. Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar
TB 8.4. Kur'an'da Akıl ve Bilgi
  
»  TestBank 8.4.2.
»  TestBank 8.4.1.
TB 8.5. İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
TB 8.6. Dinler ve Evrensel Öğütleri
TB.9.1. İnsan ve Din
TB. 9.2. Temizlik ve İbadet
TB. 9.3. Hz. Muhammed'in Hayatı
TB 9.4. Kur'an ve Ana Konuları
TB.9.5. Değerler
TB 9.6. Laiklik ve Din
TB.9.7. İslamiyet ve Türkler
TB.10.1. Allah İnancı
TB.10.2. İslam'da İbadetler
TB 10.3. Kur'an'a Göre Hz. Muhammed
TB. 10.4. Kur'an ve Yorumu
TB. 10.5. Haklar, Özgürlükler ve Din
TB. 10.6. Atatürk ve Din
TB. 10.7. İslam ve Bilim
TB. 11.1. İnsan ve Kaderi
TB.11.2. İslam'da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin Faydaları
TB. 11.3. Hz. Muhammed'in Örnekliği
TB. 11.4. İslam Düşüncesinde Yorumlar
TB. 11.5. Aile ve Din
TB. 11.6.Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri
TB. 11.7. İslam ve Estetik
TB. 12.1. Dünya Hayatı ve Ahiret
TB.12.2. Tövbe ve Bağışlama
TB. 12.3. Hz. Muhammed'i Anlama
TB. 12.4. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
TB. 12.5. İslam ve Barış
TB. 12.6. Atatürk ve Din Öğretimi
TB. 12.7. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
TestBank 8.4.1.
 
 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi “Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir” cümlesini açıklamaz?

a) Akıl ve zekâ yönünden daha yüksek olanlar daha sorumlu hareket etmelidir.
b) Aklı olmayan biri, yaptıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.
c) Akıl yaşta değil baştadır.
d) Akıl sorumlu olmanın ön şartıdır.

2- Eda: “İslam dini ergenlik çağına gelmemiş kimseleri mükellef (sorumlu) saymaz.”
Rümeysa: “Evet, dinimize göre akıl sağlığını kaybetmiş kimseler de sorumlu değildir.”
Elif: “Aynı şekilde iradesi elinden alınmış olan kimseler yaptıklarından sorumlu tutulmamıştır.”

Eda, Rümeysa ve Elif’in sözleri hangi konu üzerinedir?

a) Aklı kullanmak çok önemli bir özelliktir.
b) İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
c) Kur’an sıkça aklı kullanmayı öğütler.
d) Dinen sorumlu olmanın gerektirdiği şartlar.

3- İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmada uygun bir yol değildir?

a) Akıl
b) Medyumların verdiği bilgi
c) Bilimsel bilgi
d) Vahiy

4- Bir düşünceye ya da inanca körü körüne bağlanarak başkasını dışlamaya ne ad verilir?

a) Dindarlık
b) Taassup
c) Taraftar
d) Kendini dine vermek

5- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi akla verilen önemi anlatmaz?

a) Delidir, ne yapsa yeridir.
b) Akıl yaşta değil baştadır.
c) Aklına gelen başına gelir.
d) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

6- Aşağıdakilerden hangisi “Aklını kullanmak” deyimini açıklamaz?

a) Anlamak, anlamaya çalışmak
b) Araştırmak kavramaya çalışmak
c) Düşünmek
d) Emek harcamak

7- “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın düşünmemizi istediği konular, aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Kur’an, Peygamberimizin doğumunun bir mucize olduğunu anlatır.
b) Kur’an, yerin ve göklerin yaratılışı hakkında düşünmemizi ister.
c) Kur’an, evrenin boş bir amaçla yaratılmadığını anlatır.
d) Kur’an, insanın önemli görevlerle yükümlü olduğunu belirtir.

8- "Ey Muhammed! De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ayet
"İlim müminin kaybolmuş malıdır; onu nerede bulursa alır." Hadis

Yukarıda ayet ve hadise göre aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
a) Doğru bilgi değerlidir, onu elde etmek gerekir.
b) Bilgi insana değer katar.
c) Mümin doğru bilgiyi kaybetmiştir, onu bulduğunda alır.
d) İslam dini, doğru bilgiye büyük değer vermiştir.

9- İslam dinine göre dini bilgi ile bilimsel bilgi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmemiştir?

a) Bilimsel bilgi ile dini bilgi birbirini destekler.
b) Dini bilgi bilimsel bilgiyi teşvik eder.
c) Bilimsel bilgi varlıklar hakkında bilgi verirken dini bilgi varlıkların varoluş amaçları hakkında bilgi verir.
d) Bilim, gerçeğe ulaşmak için dinin verilerini kullanır.

10- Kur’an’ın aklı olmayanları veya aklı yetersiz olanları dinen sorumlu görmemesindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kendini kontrol edecek araçtan yoksun olmasından
b) Düşünme yeteneğinin olmamasından
c) Okuma yazma öğrenemeyecek olmasından
d) İradesinin olmamasından

11- Aşağıdaki sözlerden hangisi aklın önemine vurgu yapmamaktadır?

a) Aklı olmayanın dini de olmaz
b) Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir
c) Fazla düşünmek akla zarar verir
d) Akıl vezirdir, gönül padişah

12- Kur’an’ı Kerim pek çok ayette ‘ Düşünmüyor musunuz ; aklınızı kullanmıyor musunuz? ‘ diye sorarak insanları düşünmeye teşvik etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenlerinden biri değildir?

a) İnsanın aklını en iyi şekilde kullanılmasını teşvik etmek
b) İnsanın çevresine bakarak “Yaratıcı”nın izlerini görmesini istemek
c) Doğru bilgiye ulaşmak için aklı kullanmak gerektiğini vurgulamak
d) Aklın nasıl çalıştığına dikkat çekmek

13- Aşağıdakilerden hangisi aklın doğru yolu bulmadaki fonksiyonlarından biri değildir?

a) İnsan iyiyi – kötüyü aklı sayesinde algılar.
b) Doğruluk yolunda karşılaştığı güçlüklerle mücadele edebilir.
c) Çevresiyle uyumlu olmayı ve yaşamdan zevk almayı sağlar.
d) Kendini kontrol etmeyi sağlar.

14- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da bahsedilen doğru bilgi edinme yollarından birisi değildir?

a) Akıl
b) Vahiy
c) Birinin söylediği bir söz
d) Duyu organları

15- “ Gözün görebilmesi için ışığa ihtiyacı olduğu gibi aklında doğru düşünüp karar verebilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı vardır. “

Yukarıda ifade edilen görüşle aşağıdakilerden hangisi aynı doğrultudadır?

a) Aklın doğru karar verebilmesi için diğer insanların görüşlerine ihtiyacı vardır.
b) Doğru veriler, akla doğru karar verdirir.
c) Doğru karar verebilmek uzun uğraşlar gerektirir.
d) Doğruyu bulmak sanıldığı gibi kolay değildir.

16- “ Kur’an doğru bilgiye önem verir. Bilgi, bilimin ham maddesidir. Bilim ise tabiattaki genel yasalara ulaşmayı amaçlayan bir disiplindir. Bilim var olanı inceler. Din ise -----------“

Yukarıdaki boşluk en uygun şekilde nasıl tamamlanmalıdır?

a) Varlıkların varoluş amacını anlatır.
b) Gelecekten haber verir.
c) Varlıkların birbiriyle ilişkisini açıklar.
d) Varlıklarla değil, ahiretle ilgilenir.

17- Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre dinen sorumlu olmanın şartlarından biri değildir?

a) Müslüman olmak
b) Akıl sahibi olmak
c) Ergenlik çağına girmiş olmak
d) Dini bilgileri öğrenmiş olmak

18- “ Ey inananlar, insanların arasını bozan birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” ( Ayet )

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?

a) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
b) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
c) Doğru bilgiye önem vermek
d) Söylenen her söze inanmak

19- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Kur’an’ın bize tavsiye ettiği davranışlardan birisi değildir?

a) Kur’an aklın kullanılmasını ister.
b) Kur’an, evrendeki olaylardan doğru bilgiye ulaşabileceğimizi söyler.
c) Kur’an bilgiye önem verir.
d) Kur’an taassubu tavsiye eder.

20- İslam dini, insana sorumluluğu hangi çağda yüklemiştir?
a) Yaşlılık
b) Çocukluk
c) Ergenlik
d) Yedi yaşında

  
 
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım