Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
Türkiye Geneli III. DKAB Öğrenci Platformu Toplantısı
Panel Ödemiş 09 Mart 2008
Öğretmenler Tanışma Toplantısı 16 Şubat 2008
Panel 6 Eylül 2007
  
»  Davet Mektubu
»  Panelde Konuşulanların Özeti
»  Açılış Konuşmaları
»  Prof. Dr. Sönmez KUTLU'nun Konuşması
»  Doç. Dr. Halit EV'in Konuşması
»  Yrd. Doç. Dr. Veli ÖZTÜRK'ün Konuşması
»  Panelin Sonuç Bildirgesi
»  Panelin yansımaları
»  Panelle ilgili istatistiki bilgiler
DKAB Toplantısı 26 Mayıs 07
sempozyum 24 Şubat 07
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
Açılış Konuşmaları
 
 
 

Eğitim-Bir-Sen İzmir Şb. Başk.

Abdurrahim ŞENOCAK'ın Konuşması 

Kıymetli hocalarım ve değerli meslektaşlarım; sendika olarak dinibil.com sitesiyle birlikte düzenlediğimiz "DKAB öğretiminde yeni yaklaşımlar" konulu panelimize hoş geldiniz.

"Herkes kendi anlayışına, misyonuna hizmet eder" ilkesinden hareketle, Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim misyonunu üstlenmiş sorumlu sendikacılık anlayışıyla, din eğitimi-öğretimini de önemsiyoruz.

Bu alanın istenilen düzeye gelebilmesi, okullarda öğrencilerin din ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, bilimsel içerikli faaliyetleri sürdürmeyi kendimize görev edindik.

Sosyolojik olarak ülkemizin tamamına yakınının Müslüman olmasına rağmen, hala din eğitimi-öğretimi konusunda önemli problemler yaşanmaktadır.

Bu problemlerin devam etmesinde bizce en önemli neden, konunun uzmanlarının, ihtisas sahibi teologların fikirlerine itibar edilmesi gerekirken, daha çok siyasi ya da ideolojik kaygılarla hareket edilmesidir.

Bu da, DKAB'ın Meşruiyet sorunuyla ilgili bir durumdur.

Hala, anayasanın 24. maddesinde yer alan din eğitimi ve din öğretimi konusu kamuoyu nezdinde vuzuha kavuşmamıştır. Davranışları yönlendirmeyen hiçbir dini inanç bulunmadığı bilinmesine rağmen, din eğitimi almak isteyenler için meşruluk sorunu devam etmektedir.

Eğitim politikaları belirlenirken toplumun beklentileri dikkate alınmalıdır. Demokratik, sosyal hukuk devletinin tavrı böyle olmalıdır diye düşünüyoruz.

Panelimize değerli fikirleriyle katılan akademisyen hocalarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyor, panelimize katılarak etkileşim sağladığınız için siz değerli meslektaşlarıma ayrıca teşekkür ediyor, hepinizin yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, saygılar sunuyorum.


06.09.2007
Abdurrahim ŞENOCAK Şube Başkanı


Dinibil.com Kurucu Üyesi

Dr. Ali KUZUDİŞLİ'nin Konuşması

Değerli Misafirler, Kıymetli Arkadaşlarım,
“Din Öğretimine Yeni Bakışlar” panelini izlemek üzere bizleri onurlandırdığınız için, hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu çalışmada elbirliği içinde olduğumuz Eğitim-Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Sayın Abdurrahim Şenocak’a ve onun şahsında emeği geçen arkadaşlarına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dinibil.com kurucu üyeleri, dinlenme zamanlarından feragat ederek mesai harcadılar, emeklerini hürmetle karşılıyor, teşekkür ediyorum. Yoğun çalışmaları arasında, bizleri kırmayarak Ankara’dan teşrif eden Sayın Prof. Dr. Sönmez Kutlu Bey’e ve İzmir’imizin değerli hocaları Sayın Prof. Dr. Selahattin Parladır, Sayın Doç.Dr. Halit Ev ve Sayın Yrd. Doç Dr. Veli Öztürk Beylere hoş geldiniz diyor, teşekkürlerimi arz ediyorum.
Vaktin sınırlı olması nedeniyle, bazı düşüncelerimi sizlerle özetin özeti şeklinde paylaşmak istiyorum.
Birinci olarak belirtmek isterim ki, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, en az Türkçe dersi kadar, önemli bir derstir. Çünkü bir toplum, kültürüyle vardır. Kültürü oluşturan en önemli öğelerden biri de “din”dir. Yeni kuşaklara din kültürünü öğretmeksizin, dil dahil, bu toplumun kültürünü öğretmeniz mümkün değildir. Yeni kuşaklara Din kültürünü vermeksizin, Bâkî’nin, Fuzûlî’nin, Mevlana’nın, Yunus’un, Hacı Bektaş’ın şiirlerini bırakın, bu milleti dimdik ayakta tutan, Türk Milletinin İstiklal Marşı’nı bile öğretemezsiniz. Bu anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin çok önemli bir misyonu olduğu gözden ırak tutulmamalı, bu önemli ders zorunlu mu olsun, seçmeli mi olsun tartışmalarıyla zayıflatılmamalıdır.

İkinci olarak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersiyle ilgili, programa ve uygulamalara yönelik eleştiriler, daha çok dikkate alınmalı, gereği yapılarak geliştirilmelidir. DKAB dersi, kuşatıcı olma özelliğini daha da belirginleştirmelidir. Farklılıkların zenginlik olduğu, ders programımıza daha çok yansıtılabilir.


Değerli arkadaşlarım,
DKAB ders programının uygulayıcıları olarak, görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. “Bir işi en iyi yapan bilir” gerçeğinden hareketle, DKAB öğretmenleri olarak, dersimizle ilgili konularda herkesten daha çok söz hakkına sahip olduğumuz takdir edilmelidir.
DKAB dersinin işlenişinde görülen önemli zayıf yönlerden biri de, öğrencilerin güvenilir kaynaklarla desteklenme imkanının az olmasıdır. Bu zayıf yönü desteklemek için, “dinibil.com Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Kaynak Sitesi” hizmetinize girmiş bulunmaktadır. Sitenin öncelikli amacı, DKAB dersinde, sınıfta işlediğimiz konularda öğrenciye ve öğretmene kaynaklık etmektir.
Sitenin ana sayfasında din ve eğitimle ilgili güncel haberlerden alıntılar, duyurular ve çeşitli konularla ilgili dosyaların başlıkları yer almaktadır. Öğrenci veya öğretmen ana sayfadaki üst menüden ilköğretim veya lise butonunu seçtiğinde açılan pencerede sınıflar gözükmektedir. İlgili sınıf seçildiğinde, sol menüde, o sınıfa ait bütün konular gözükmektedir. Buradaki konular, programımızdaki konulardan oluşmaktadır. Kullanım kolaylığı için, konular üniteler halinde de gösterilmiştir.
Öğretmen veya öğrenci, aradığı konuyu seçtiğinde, o konuyla ilgili tüm yardımcı öğeleri bir arada bulabilmektedir. Sayfanın baş tarafında, konuyu açıklayan, anlaşılması kolay metinler konulmuş, konuyla ilgili ayet ve hadislerle, bunların kısa açıklamalarına yer verilmiş, konuyla ilgili çalışma kağıtları, resimler, derste gösterilmek üzere düzenlenmiş sunumlar, video ve ses dosyaları, şiirler, atasözleri, fıkralar, konuyla ilgili sorular ve testler yer almıştır. Bu sayfada bulunan bütün malzemeler, tamamıyla başlıkta belirtilen konuyla ilgilidir. Bu sayfalarda, yalnızca belirli bir konunun anlaşılmasına katkıda bulunacağına inandığımız, ders ortamında kullanılabilecek malzemeler bulunmaktadır.
Bu sayfalarda bulunan bilgiler ve uygulamalar, dini kaynaklar, DKAB programı ve pedogojik ilkeler göz önüne alınarak özenle hazırlanmaktadır. Buradaki hedefimiz, öğretmenlerimizin kaynak gösterirken gönül rahatlığı içinde bu adresi verebilmeleridir.
Sitenin çok önemli gördüğümüz bir başka özelliği de, konuların yıllık programa göre takip edilecek olmasıdır. Örneğin 13 Ekim 2007 tarihinde cumartesi günü bilgisayarın başına oturup “ilköğretimde bu hafta” veya “lisede bu hafta” başlığını tıklayanlar, 15 ila 19’u arasında işlenecek olan konulara ve kaynak bilgilere doğrudan ulaşacaklar, buradan günlük planlarını, yardımcı malzemeleri indirebilecekler, konuyla ilgili programımızda yer alan uyarılarla karşılaşacak, tavsiye edilen kitaplara varıncaya kadar her türlü yardımı buradan alabileceklerdir.
Kullanımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, sitedeki bilgilere erişim için üyelik şartı konulmamıştır. Bununla birlikte hem üye olmanızı hem de üyeliği teşvik etmenizi bekliyoruz. Bu sayede motivasyonun yükseleceğini, kullanıcılarla diyalog içinde olacağımızı umuyoruz.

Dinibil.com’un sosyal ve kültürel etkinlikleri devam edecektir. İkinci dönem, öğretmenlerin tebliğ hazırlayıp sunabilecekleri bir sempozyum düzenlenecektir.

Değerli Misafirler, Vaktin sınırlı olması nedeniyle, bu kadarcık özetle yetiniyor,sözlerime son verirken, tekrar teşekkür ediyor, bu panelin daha aydınlık bir gelecek için atılan adımlardan bir adım olmasını diliyorum.

(Konuşmayı Sunum Olarak İzleyin)


Dr. Ali KUZUDİŞLİ
Dinibil.com Kurucu Üyesi


Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun Konuşması

(Konuşmanın tam metni henüz elimize ulaşmadığı için yayınlayamıyoruz.)


Yorum ve düşüncelerinizi belirtmek için tıklayınız...

  
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım