Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf
  
»  12/1. DÜNYA HAYATI VE AHİRET
»  12/1. 1.Hayat Amaçsız Değildir.
»  12/1.2.Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
»  12/1.3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
»  12/1.4. Ahirete Uğurlama
»  12/1.4.1. Cenaze Namazı
»  12/1.4.2. Kur’an ve Mevlit Okumak
»  12/1.3.4. Dua Etmek ve Hayır Yapmak
»  12/1.7. Kıyamet
»  12/1.8. Yeni Bir Hayat: Ahiret
»  12/2. TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
»  12/2.1. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır
»  12/2.2. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir.
»  12/2.3. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever
»  12/2.4. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
»  12/2.5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
»  12/3. HZ. MUHAMMED’İ ANLAMA
»  12/3.1. Hadis ve Sünnet
»  12/3.2. Hz.Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
»  12/3.3. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
»  12/3.4. Başlıca Hadis Kaynakları
»  12/4. İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR
»  12/4.1. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu
»  12/4.2. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
»  12/4.3. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu
»  12/4.4. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar
»  12/4.4.1. Yesevîlik Düşüncesi
»  12.4.4.2. Kadirilik
»  12.4.4.3. Nakşibendilik
»  12/4.4.4. Mevlevîlik Düşüncesi
»  12/4.4.5. Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi
»  12.4.4.5.1. Cem ve Cemevi
»  12.4.4.5.3. Semah
»  12.4.4.5.2. Cemin Yapılışı
»  12.4.4.5.4. Musahiplik
»  12.4.4.5.5. Dua ve Gülbenkler
»  12.4.4.5.6. Muharrem Ayı ve Aşure
»  12/4.6. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
»  12.4.5. Nusayrilik
»  12/6. ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
»  12/6.1. Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
»  12/6.2. Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem
»  12/6.3. Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
»  12/7. YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
»  12/7.1. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış
»  12/7.1.1. İbrahimî Dinler: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm
»  12/7.1.2. Hint Dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm
»  12/7.1.3. Çin ve Japon Dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm
»  12/7.1.4. Geleneksel Dinler
»  12/7.2. Dinlerin Benzer Özellikleri
»  12/7.2.1.İnanç Özellikleri
»  12/7.2.1.1 Tanrı
»  12/7.2.1.2. Kutsal Kitap
»  12/7.2.1.3. Peygamberlik
»  12/7.2.1.4. Ahiret
»  12/7.2.2. Ahlâk Özellikleri
»  12/7.3. Dinlerde Çevre Bilinci
»  12/7.4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
12. Sınıf
 
 
   
 

12. Sınıf

 
  
 • 12/1. DÜNYA HAYATI VE AHİRET
 •   
    

  12. SINIF 1. ÜNİTE: DÜNYA HAYATI ve AHİRET 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1. 1.Hayat Amaçsız Değildir.
 •   
    

     İnsan akıllı, düşünen ve bilen bir varlıktır. Yaratılışından getirdiği anlama, bilme, merak etme duygusu gereği olarak kendi kendine bazı sorular sormuş ve bunların cevabını aramıştır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.2.Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
 •   
    

     Ahirete iman insana yaratılışındaki gaye, hikmet ve hedefi öğretir. Bu inanca sahip olan kişilerin oluşturduğu toplum doğruluktan ayrılmaz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.3. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
 •   
    

      Hayatı sırf bu dünyadaki yaşamla sınırlı saymak, öldükten sonra insanı bekleyen hiçbir şey olmadığına kendini inandırmak ölümle başa çıkma yöntemlerinden birisi olarak görülmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.4. Ahirete Uğurlama
 •   
    

     Müslümanların birbiri üzerindeki haklardan biri de öldüğünde onun cenazesi ve defin işleriyle ilgilenmektir. Bu görevi ölenin en yakın akrabaları, dost ve arkadaşları yapar. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.4.1. Cenaze Namazı
 •   
    

     Cenaze namazı, yıkanmış, musalla taşına konulmuş ölü için Müslümanların, abdestli olarak ve kıble tarafına yönelerek kıldıkları bir namaz ve duadır. Cenaze namazı farz-ı kifâye’dir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.4.2. Kur’an ve Mevlit Okumak
 •   
    

     Birinin adına hacca gitmek veya birinin hayrına sadaka vermek gibi, birinin adına Kur’an okumak da sevap ve hayırlı bir iş olarak kabul edildiğinden, ölünün ardından, onun hayrına Kur’an okumak adet haline gelmiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.3.4. Dua Etmek ve Hayır Yapmak
 •   
    

     Kur’an’da Onlardan sonra gelenler şöyle derler: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla " (Haşr suresi, 10. ayet ) ayeti, cenaze namazı, dua ve istiğfarın ölülere fayda vereceğini bildirmektedir

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.7. Kıyamet
 •   
    

     Yaratılan her canlı gibi insan dünya hayatında sonsuz değildir. Bir gün gelecek ömrünü tamamlayarak ölecektir. Dinimize göre ölüm bir yok oluş değil, yeni sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/1.8. Yeni Bir Hayat: Ahiret
 •   
    

      Her canlı doğar, büyür ve ölür. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için ölüm kaçınılmaz bir sondur. Yüce Allah bu gerçeği Kur’an’da, “Her canlı ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmran suresi 185. ayet.). şeklinde belirtmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/2. TÖVBE VE BAĞIŞLAMA
 •   
    

     12. SINIF 5. ÜNİTE: TÖVBE VE BAĞIŞLAMA

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/2.1. İnsan Hata Yapabilen Bir Varlıktır
 •   
    

      İnsan mükemmel bir şekilde ve kâinatın en şereşi varlığı olarak yaratılmıştır. Ancak, onun bu özellikleri ile hata yapmayan, günah işlemeyen bir yapıya sahip değildir. İnsan, zaman zaman hata, kusur ve günah sayılabilecek davranışlarda bulunabilir

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/2.2. Tövbe Hatadan Dönme ve İyiye Yönelme Erdemidir.
 •   
    

     Tövbe; kişinin işlediği bir günah veya hatadan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermesidir. Dini terim olarak ise; dince hoş karşılanmayan, uygun görülmeyen iş ve davranışlarda bulunan bireylerin aynı hatayı bir daha yapmamaya kendi iradesiyle karar vermesi ve yaptığı hatalardan dolayı Allah’tan bağışlanmayı istemesidir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/2.3. Allah Bağışlayıcıdır, Bağışlayanı Sever
 •   
    

     Allah’ın Kuran’da en çok tekrarlanan sıfatlarından ikisi, “Rahman” ve “Rahim”, yani “ esirgeyen” ve “ bağışlayan” sıfatlarıdır. Kullarına olan bu rahmetinden dolayıdır ki, Allah, insanları işledikleri günahlar yüzünden hemen cezalandırmaz.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/2.4. Bağışlama Bireysel ve Toplumsal Hoşgörünün Temelidir.
 •   
    

      Öfkelendikleri zaman kusurları bağışlarlar. (Şûrâ suresi, 37. ayet.)Kur’an’da övgü ile söz edilen bireylerin başta gelen özelliklerinden biri de, birçok ayet-i kerimede geçtiği gibi, affediciliktir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/2.5. İyilikler Kötülükleri Giderir.
 •   
    

      İyilik ve kötülük, belki de insanların hayatları boyunca üzerinde en çok konuştukları ve düşündükleri kavramlardandır. İnsanların çoğu, kendi belirledikleri ölçüler içinde “iyi insan olmak” ve “kendisini ve sevdiklerini kötü tavırlardan, kötü insanlardan korumak” için gayret eder.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/3. HZ. MUHAMMED’İ ANLAMA
 •   
    

      12. SINIF 3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İ ANLAMA

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/3.1. Hadis ve Sünnet
 •   
    

     Hadis, İslam dininde, Hz. Muhammed'in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kuran'ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözler bütünüdür. Hadis asıl içerik olan 'Metin' ve Ravi (rivayet edenler)'nin adları 'İsnâd' olmak üzere iki bölümden ibarettir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/3.2. Hz.Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
 •   
    

     Hz. Muhammed’in tüm hayatı ya da hayatın belirli bölümlerinin bütün boyutlarıyla, sahabe tarafından yazılı ve sözlü olarak kaydedildiği bilinmektedir. Hz. Muhammed, son dinin evrensel temsilcisidir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/3.3. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
 •   
    

     Sünnet, Peygamber Efendimiz'den Kur'an ayetleri haricindeki her türlü söz, fiil ve takrirlerden oluşmaktadır. Daha kısa ve fıkıh usulü âlimlerinin anlayışına uygun bir anlatımla "Sünnet, Allah Resülü'nün söz, fiil ve takrirlerinden ibarettir."  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/3.4. Başlıca Hadis Kaynakları
 •   
    

    “Kütüb-i Sitte, Arapça “kitaplar” manasına gelen “kütüb” kelimesiyle “altı” manasına gelen “sitte” kelimesinden meydana gelmiş bir tabir olup, “altı kitap” anlamındadır. Kütüb-i Sitte, İslâm dininin en önemli iki kaynağından biri niteliğindeki sünneti meydana getiren ve en sahih (güvenilir) hadislerden oluşan altı hadis kitabına verilen genel isimdir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4. İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR
 •   
    

       12. SINIF 4. ÜNİTE: İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.1. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu
 •   
    

      Tasavvuf, VIII. yüzyılın ortalarında oluşan IX. yüzyılın sonlarına doğru kurumsallaşan bir disiplindir. Tasavvuf; insanı, Allah’ı sevmek ve davranışlarında Allah’ın hoşnutluğunu amaç edinmeye yönlendiren dini akımdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.2. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
 •   
    

     İnsanoğlu, var olduğu günden beri insan, varlık ve Allah ilişkisine ilgi duymaktadır. Bütün dinler, felsefi sistemler, genellikle bu ilişkiyi çözmeye ve anlatmaya çalışmaktadırlar. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.3. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu
 •   
    

     İnsan, gerçek kimliğini ancak, huyu, seciyesi ve tabiatıyla ortaya koyar. İnsanlar ne kadar farklı görünürlerse görünsünler, huyları ve karakterleri onları mutlaka ele verir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.4. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar
 •   
    

      İçerisinde Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli’nin de bulunduğu Horasan erenleri,  göçle gelmiş Türkmen grupları, eğitim ve imar faaliyetleriyle aynı kültür potasında yoğurmuş, Anadolu’nun kültürel bütünlüğünün oluşmasında ve merkezi otoritenin oluşumunda hayati bir rol oynamamışlardır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.4.1. Yesevîlik Düşüncesi
 •   
    

     Kuruluşundan günümüze kadar Orta Asya’da çok geniş bir bölgeyi etkisi altına alan ve varlığını Anadolu’da da devam ettiren Yesevî tarikatı Hoca Ahmet Yesevi’nin fikirleri etrafında oluşmuştur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.2. Kadirilik
 •   
    

  Kadirilik, Abdülkâdir-i Geylânî'ye (ö. 561/1165-66) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatın adıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.3. Nakşibendilik
 •   
    

  Nakşibendilik, Bahâuddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buhârî'ye (ö. 718/1318) nispet edilen tarikatın adıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.4.4. Mevlevîlik Düşüncesi
 •   
    

     Mevlana Celaleddin Rumi'nin (d. 1184 Belh, Horasan-ö. 1273 Konya) düşünceleri çevresinde kurulan tarikattır. Babasının düşüncelerini sistemleştirdiği ve tarikat biçiminde örgütlendirdiği için Mevlana'nın oğlu Sultan Veled (ö. 1312) Mevlevilik'in asıl kurucusu sayılır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.4.5. Alevîlik-Bektaşîlik Düşüncesi
 •   
    

     Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehl-i Beyt’in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.5.1. Cem ve Cemevi
 •   
    

  Cem, insanları bir araya toplamak anlamına geldiği gibi tasavvufta her şeyden vazgeçerek Allah’la bir olma haline de denir. Cem, Alevilikte insanların cemevinde toplanmaları veya burada zikir ve dua yapmaları anlamına gelmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.5.3. Semah
 •   
    

  Semah, Aleviler’in zikri olan cem içinde yapılan 12 hizmetten birisidir. Aleviliğe göre semah dönen canlar; duygunun, sevginin, aşkın dorukta olduğu adeta ayrı bir dünyaya yolculuk edildiği bir trans halini yaşarlar. Aleviler cem gibi semahın da kaynağının Kırklar Meclisi’nden geldiğine inanırlar

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.5.2. Cemin Yapılışı
 •   
    

  Genel olarak yapılan cemdeki sıralama şöyledir:

  1. Dede ceme girer ayakta (darda) olan cemaata dar duası verir.
  2. Sohbet eder. (Aydınlatıcı konuşmalar yapar.)
  3. Dede cemaattan razılık ister. Sorunlar varsa çözer. (Küskünleri, dargınları barıştır.)

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.5.4. Musahiplik
 •   
    

  Musahiplik (Alevi halkın deyimiyle müsahiplik), Alevilerde yol kardeşliği anlamında kullanılır. Bu kardeşlik "kan kardeşliği", "kan bağıyla akrabalık" dışında kurulan toplumsal bir akrabalıktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.5.5. Dua ve Gülbenkler
 •   
    

  Alevilikte dua sözcüğü ile eş anlamlı olarak “gülbank” ve “tercüman” sözcükleri de kullanılmaktadır. Değişik zamanlarda değişik amaçlarla yapılmaktadır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.4.5.6. Muharrem Ayı ve Aşure
 •   
    

  Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarına gelen muharrem, hicri takvime göre yılın ilk ayıdır. Peygamberimiz muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirip bu ayda tutulan orucun faziletine değinmiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/4.6. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
 •   
    

     İslâm dini başta olmak üzere bütün dinler, insanlığın kurtuluş ve mutluluğunu amaç edinirler. Bu bağlamda özellikle evrensel dinlerin temel mesajlarında barış, esenlik ve insanların birbirlerine saygılı olmaları gibi ahlaki hususlar önemli bir yer tutar. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12.4.5. Nusayrilik
 •   
    

  Nusayriler İslam’ın tasavvuf yorumlarından Alevilik düşüncesine bağlıdırlar. Düşüncelerini ehl-i beyt imamlarından Hasan el-Askerî yoluyla Hz. Ali’ye ve Hz. Muhammed’e dayandırırlar.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/6. ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ
 •   
    

       12. SINIF 6. ÜNİTE: ATATÜRK VE DİN ÖĞRETİMİ

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/6.1. Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem
 •   
    

     Din, tarihsel süreç içersinde insanoğlunun ilk dönemlerinden itibaren var olan ve kıyamete kadar da varlığını devam ettirecek evrensel bir olgudur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/6.2. Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem
 •   
    

     Mustafa Kemal Atatürk, insanların din konusunda doğru ve gerçek bilgilere ulaşıp aydınlanmasını istiyordu. Atatürk, dinin istismar edilmesine karşıydı. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/6.3. Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer
 •   
    

     Atatürk, din hakkında gerekli bilgilere sahip olmayan kimselerin dini konularda yorumlarda bulunmalarına karşı çıkardı.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7. YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ
 •   
    

        12. SINIF 7. ÜNİTE: YAŞAYAN DİNLER VE BENZER ÖZELLİKLERİ

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.1. Yaşayan Dinlere Genel Bir Bakış
 •   
    

     Din; Tanrı’ya, doğaüstü güçlere veya çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurumdur. Din, insanlık için bir ihtiyaçtır. Çünkü Allah, insanı inanma ve ibadet etme duygusuna sahip olarak yaratmıştır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.1.1. İbrahimî Dinler: Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm
 •   
    

     Günümüzde Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet olarak bilinen ve dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan tevhit temeline dayalı üç dine, İbrahimî dinler adı verilir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.1.2. Hint Dinleri: Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm
 •   
    

     Budizm, dünyanın bugün yaşayan en eski dinlerinden biridir. Hindistan halkının büyük çoğunluğunun bağlı olduğu bir dindir. Kim tarafından kurulduğu tam olarak bilinmemektedir.
   

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.1.3. Çin ve Japon Dinleri: Taoizm, Konfüçyanizm, Şintoizm
 •   
    

     Taoizm, Çin'in en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm ‘e tepkisel olarak ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse / ihtiyar bilgin)’dir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.1.4. Geleneksel Dinler
 •   
    

      Belirli bir kurucusu, inanç sistemi ve kutsal kitabı olmayan, kabilelere ait dinlere ilkel veya geleneksel dinler adı verilmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.2. Dinlerin Benzer Özellikleri
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.2.1.İnanç Özellikleri
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.2.1.1 Tanrı
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.2.1.2. Kutsal Kitap
 •   
    

    Dinlerin kutsal kitapları iki kısımda incelenmektedir. Birinci kısım, kutsal kitapların tümünün tanrı sözü olduğuna inanılır. Bu tür kitaplar, dinlerin temelini, inanç, ibadet ve ahlak ilkelerinin kaynağını oluşturur.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.2.1.3. Peygamberlik
 •   
    

     Peygamber inancı sadece Yahudiliğin ve İslam’ın inanç esaslarında mevcuttur. Yahudilerin peygamber inancı, kendi kutsal kitaplarında adları geçen peygamberlerle sınırlıdır. Bu yüzden onlar, Hz. İsa’nın ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul etmezler. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.2.1.4. Ahiret
 •   
    

     Bütün dinlerde, dünyada işlediği amellerden dolayı insanın hesaba çekileceği ve amelinin karşılığını göreceğini inancı bulunmaktadır. Bu inanç, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın inanç esasları arasında yer almaktadır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.2.2. Ahlâk Özellikleri
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.3. Dinlerde Çevre Bilinci
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 12/7.4. Küreselleşen Dünyada Dinlerarası İlişkiler
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
   
  Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım