Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
9. Sınıf
10. Sınıf
11. Sınıf
  
»  11/1. İNSAN VE KADERİ
»  11/1.1. Kader ve Kaza Kavramları
»  11/1.2. İnsan İradesi ve Kader
»  11/1.3. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
»  11/1.3.1. Ecel ve Ömür
»  11/1.3.2. Hayır ve Şer
»  11/1.3.3. Afet
»  11/1.3.4. Sağlık ve Hastalık
»  11/1.3.5. Rızık
»  11/1.3.6. Başarı ve Başarısızlık
»  11/1.3.7. Tevekkül
»  11/2. İSLAM’DA İBADETLERİN FAYDALARI
»  11/2.1. İbadetlerle İlgili Temel İlkeler
»  11/2.1.1. İsteklilik ve Samimiyet
»  11/2.1.2. Gösterişten Uzak Olmak
»  11/2.1.3. Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik
»  11/2.2. İslam'da İbadetlerin Faydaları
»  11/2.2.1. İbadetlerin Bireysel Faydaları
»  11/2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları
»  11/3. HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
»  11/3.1. Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri
»  11/3.2. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
»  11/3.2.1. Hz. Muhammed’in Güvenilirliği
»  11/3.2.2. Hz. Muhammed’in Merhametliliği
»  11/3.2.3. Hz. Muhammed’in Adaletli Oluşu
»  11/3.2.4. Hz. Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı
»  11/3.2.5. Hz. Muhammed’in Hoşgörüsü
»  11/3.2.6. Hz. Muhammed’in Sabrı ve Kararlılığı
»  11/3.3. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi
»  11/3.4. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
»  11/4. İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
»  11/4.1. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
»  11/4.2. İslâm Düşüncesinde Siyasî-İtikâdî Yorumlar
»  11/4.2.1. Haricîlik
»  11/4.2.2. Şiîlik
»  11/4.2.3. Mu’tezile
»  11/4.2.4. Maturîdilik
»  11/4.2.5 . Eş’ârîlik
»  11/4.3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
»  11/4.3.1. Hanefîlik
»  11/4.3.2. Malikîlik
»  11/4.3.3. Şafiîlik
»  11/4.3.4. Hanbelîlik
»  11/4.3.5. Caferîlik
»  11/4.4. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
»  11.5. AİLE ve DİN
»  11.5.1. Aile Toplumun Temelidir
»  11.5.2. Dinler Evliliğe Önem Verir
»  11.5.3. Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler
»  11.5.3.1. Ailenin Kurulması ve Korunmasıyla İlgili Öğütler
»  11.5.3.2. Aile İçi İletişim ile İlgili Öğütleri
»  11.5.3.3. Aile İçi Görev ve Sorumlulukla İlgili Öğütler
»  11.5.3.4. Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler
»  11/6. ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
»  11/6.1. Diyanet İşleri Başkanlığı
»  11/6.1.1. Kuruluşu
»  11/6.1.2. Din Görevlileri
»  11/6.2. Dinî Yayınlar
»  11/6.2.1. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
»  11/6.2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
»  11/6.3. Hutbelerin Türkçe Okunması
»  11/7. İSLÂM VE ESTETİK
»  11/7.1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
»  11/7.2. İnsan ve Estetik
»  11/7.3. Kur’an ve Güzellik
»  11/7.4. Hz. Muhammed ve Güzellik
»  11/7.5. Yaşamda Güzellik
»  11/7.5.1. Sözde Güzellik
»  11/7.5.2. Davranışta Güzellik
»  11/7.5.3. İş ve Üründe Güzellik
»  11/7.6. İslâm Medeniyetinde Estetik
»  11/7.6.1. Mimarî
»  11/7.6.2. Edebiyat
»  11/7.6.3. Musikî
»  11/7.6.4. Hat, Tezhip ve Minyatür
12. Sınıf
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
11. Sınıf
 
 
   
 

11. Sınıf

 
  
 • 11/1. İNSAN VE KADERİ
 •   
    

  11. SINIF 1. ÜNİTE: İNSAN ve KADERİ

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.1. Kader ve Kaza Kavramları
 •   
    

     Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.2. İnsan İradesi ve Kader
 •   
    

  Evrende her varlığın bir kaderi olduğu gibi, insanın de kendine özgü bir kaderi vardır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
 •   
    

     Kaderle beraber kullanılan bazı kavramlar vardır. Bunların en yaygın olanları: Ecel, ömür, rızık, afet, sağlık, hastalık, başarı, başarısızlık, tevekkül, hayır, şer gibi kavramlardır. Bir sonraki dersimizde bu kavramları işleyeceğiz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3.1. Ecel ve Ömür
 •   
    

  Her canlının sahip olduğu yaşam süresine ömür denir. Bu yaşam serüveninin son anı ecelle noktalanır.Dünya hayatının bitip ahiret hayatının başlaması ise ölümle gerçekleşir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3.2. Hayır ve Şer
 •   
    

    Hayır ve şer kavramları, iyi ve kötü anlamlarına kullanılmakta olup, birincisinde yararlı ve güzel olan kastedilirken ikincisiyle zararlı ve kötü olan kastedilmiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3.3. Afet
 •   
    

     Dünyamız, Allah’ın belirlediği tabiat kanunları üzerine oluşmuş ve aynı kanunlar üzerine varlığını devam ettirmektedir. Tabiat kanunları gereği meydana gelen aşırı yağışlar, yer sarsıntıları, sert rüzgarların ve sellerin neden olduğu toprak kaymaları, dalgalar nedeniyle kıyıların aşınması gibi olaylar insanlara zarar verdiğinde, bunları afet olarak nitelendirmekteyiz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3.4. Sağlık ve Hastalık
 •   
    

    

  İnsan yaşamı boyunca birçok hastalıklara maruz kalabilir. İnsan, doğuştan hastalıklı veya sakat olabileceği gibi hastalıklar veya kazalar sonucunda kalıcı sakatlıklara sahip de olabilir. Bütün bunlar kaderin bir parçasıdır; ama onu doğru anlamak şartıyla… 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3.5. Rızık
 •   
    

  Emek; bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücüdür. Diğer bir ifadeyle emek; İnsanın bir amaca ulaşması, bir yarar elde etmesi için zihinsel ve bedensel olarak çaba sarf etmesidir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3.6. Başarı ve Başarısızlık
 •   
    

     Başarılı veya başarısız olmanın kaderle ilişkisi vardır. Allah ezelde şöyle takdir buyurmuştur: Doğru ve ısrarlı bir şekilde çalışan kişi başaracaktır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/1.3.7. Tevekkül
 •   
    

     Tevekkül: Allah'a teslim olmak, güvenmek, dayanmak, bağlanmak ve sığınmak demektir. Dini bir terim olarak tevekkül, bir işe başlarken tüm önlemleri alarak Allah'a güvenmek demektir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2. İSLAM’DA İBADETLERİN FAYDALARI
 •   
    

     11. SINIF 2. ÜNİTE: İSLAM’DA İBADETLERİN FAYDALARI

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2.1. İbadetlerle İlgili Temel İlkeler
 •   
    

    İnsanın başlıca sorumluluklarından biri, yaratıcısını tanımak, ona inanmak ve ibadet etmektir. İbadet, genel anlamıyla, Yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2.1.1. İsteklilik ve Samimiyet
 •   
    

    İbadetler, gereğine inanarak ve isteyerek yapılmalıdır. Zorlama ve tehdit sonucunda, istemeyerek yapılan ibadetin Allah katında bir değeri yoktur. Mesela, çeşitli baskılarla, isteksiz kılınan bir namaz spor yapmaktan öteye geçmez; tutulan oruç da aç ve susuz kalmaktan başka bir anlam taşımaz. İbadetlerde gönüllülük esastır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2.1.2. Gösterişten Uzak Olmak
 •   
    

  Bir kişinin Allah rızası gözetmeyerek, yalnızca imaj oluşturmak amacıyla ibadet etmesine ve dindar pozlar bürünmesine ‘riya’ denir. Diğer bir ifadeyle riya iş, davranış ve ibadette gösteriştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2.1.3. Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik
 •   
    

  İnsanı gücü nispetinde sorumlu tutan İslam dini, insanları zora ve sıkıntıya sokmak için gelmemiştir. Onun amacı, insanların iç ve dış dünyalarının saflığını, sadeliğini, berraklığını korumaktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2.2. İslam'da İbadetlerin Faydaları
 •   
    

  Gücünün sınırlı olduğunun farkına varan insan, daha güçlü bir varlığı sığınma ihtiyacını ömrü boyunca hisseder. Bireylerin yalnızlık ve kimsesizlik gibi duygulardan kurtulmasına olanak tanıyan ibadetler, insandaki güven duygusunu geliştirir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2.2.1. İbadetlerin Bireysel Faydaları
 •   
    

    İbadetlerini yerine getiren kişi, Allah'ın emrine uymanın, ona karşı görevini yerine getirmenin rahatlığını ve husurunu yaşar.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları
 •   
    

     İbadetlerin, sosyal bütünleşme, dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma alanlarında çok önemli görevleri bulunmaktadır. İbadetler nedeniyle bir araya gelen insanlar ortak tecrübeleri paylaşan cemaati (sosyal bir topluluğu) oluştururlar.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3. HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
 •   
    

      11. SINIF 3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.1. Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri
 •   
    

     Kur’an ideal insan tipinin genel özelliklerini detaylı bir şekilde ifade etmektedir. Bazı insanlar bu özelliklerin bir kısmını, bazıları tamamına yakınını kendinde bulundurabilir. Çünkü hayatta hatasız ve mükemmel bir insan bulmak imkânsızdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.2. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
 •   
    

     Karşılaştığı insanları kişiliği ve davranışlarıyla etkisi altına alan Sevgili Peygamberimiz nasıl bir insandı? Sadece kendi çağındakileri değil, sonradan gelen insanları yüzyıllar boyunca kendisine bağlayan bu yüce insan, ahlâk ve değerler yönüyle ne gibi özelliklere sahipti? 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.2.1. Hz. Muhammed’in Güvenilirliği
 •   
    

     Hz. Muhammed (s), çocukluğunda ve gençliğinde güvenilir bir kimse olarak ün salmıştı. Onun hayatında dürüstlüğe dair pek çok örnek vardır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.2.2. Hz. Muhammed’in Merhametliliği
 •   
    

     Şefkat ve merhamet insanı yücelten ulvî duygulardandır. Merhametin gücü şiddet ve öfkenin gücünden her zaman üstün gelmiştir. Dünya sevgi ve merhamet üzerine kuruludur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.2.3. Hz. Muhammed’in Adaletli Oluşu
 •   
    

     Adil olmak demek, hakkı gözetmek her hak sahibine hakkını vermek demektir. Peygamberimizin en belirgin özelliklerinden biri de insanlar arasında adaletle karar vermesi, adil davranmasıdır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.2.4. Hz. Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı
 •   
    

     Peygamberimiz her konuda insanların yükünü hafifletmeye çalışmış, onları insana zor gelen ağır yükümlülüklerle sorumlu tutmamıştır. Aslında İslam’ın metodu da budur.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.2.5. Hz. Muhammed’in Hoşgörüsü
 •   
    

  Sevgili Peygamberimiz insanların işlemiş olduğu günahların her tarafta anlatılmasını hoş karşılamaz. Allah’ın örttüğü bir hatanın insanlar tarafından açığa çıkarılmasını kınardı.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.2.6. Hz. Muhammed’in Sabrı ve Kararlılığı
 •   
    

     Sabır, saptırıcı engellere karşı doğru olan şey üzerinde ısrar etmek, sapmamak, dayanmak anlamına gelir. Sevgili Peygamberimiz sabırlı olma konusunda da biz Müslümanlara örnektir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.3. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi
 •   
    

     Tarihte Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) kadar sevilen bir başka insan yaşamamıştır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/3.4. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
 •   
    

   
    Ehli beyt sevgisi de kültürümüzde çok önemli bir yer tutar. Ehl-i Beyt, dar çerçevede Efendimizin Damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatma, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olarak kabul edilmektedir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4. İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
 •   
    

     11. SINIF 4. ÜNİTE: İSLÂM  DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.1. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
 •   
    

    Dünyada çeşitli dinler vardır. Aynı şekilde bir dinin içinde de değişik anlayışlarda insanlar bulunabilmektedir. Bu insanların hepsi de aynı dine inanmakla birlikte çeşitli sebepler yüzünden birbirinden farklı, hatta çoğu konuda birbirine ters anlayışlara sahip olabilirler. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.2. İslâm Düşüncesinde Siyasî-İtikâdî Yorumlar
 •   
    

     İslam dünyasında siyasi itikadi ayrımlar Hz. Muhammed'in (s) 632 tarihinde vefatıyla birlikte başlamıştır. Yaşadığı sürece peygamber kimliğinin yanı sıra siyasi önder vasfını da kendisinde bulunduran Hz. Peygamberin artık hayatta olmayışı müslüman toplumu yeni önderin kim olacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmıştı.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.2.1. Haricîlik
 •   
    

     Hariciler, Hz. Ali döneminde meydana gelen Sıffin savaşından sonra ortaya çıkarlar. Hz. Ali ve Hz. Muaviye taraftarları arasında meydana gelen bu savaşta... 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.2.2. Şiîlik
 •   
    

     Şiilik veya Şia, İslam'ın Sünnilik ten sonra en büyük mezhebidir. Bu mezhebin mensuplarına Şii denir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.2.3. Mu’tezile
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.2.4. Maturîdilik
 •   
    

     Matüridîlik, ünlü Türk bilgini Matüridî'nin, Hanefî Mezhebi nin kurucusu İmam-ı A'zam 'ın açtığı yoldan yürüyüp, aklı ön plâna alarak geliştirdiği inanç sistemidir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.2.5 . Eş’ârîlik
 •   
    

     Eşarîlik H.4. ve 5. yüzyıllarda gelişen ve temelde Mutezilenin akılcı kelamına karşılık oluşan bir kelam (dini düşünce) ekolünün adıdır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
 •   
    

     İslam’ın kişinin ve toplumun yaşamıyla ilgili kuralları çevresinde ortaya çıkan yorum farklılıklarına amelî-fıkhî yorumlar adı veriliştir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.3.1. Hanefîlik
 •   
    

     Hanefilik İmam Azam Ebu Hanife'nin görüşleri doğrultusunda kurulan ameli fıkhî mezheplerin en yaygın olanlarından biridir. Hanefilik, inanç mezheplerinden Sünni-Maturidî mezhebine bağlıdır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.3.2. Malikîlik
 •   
    

     Maliki mezhebi veya Malikilik, Ehlisünnet içinde bir fıkıh (İslam hukuku) mezhebidir. Adını kurucusu olan İmam Malik'ten alır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.3.3. Şafiîlik
 •   
    

     Şafii mezhebi  veya ''Şafiilik'', Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise azınlıkta olarak takip edilen ameli-fıkhi mezheptir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.3.4. Hanbelîlik
 •   
    

     Hanbeli mezhebi, büyük İslam alimi ve mezheb imamı olan Ahmed bin Hanbel’in yoludur. Ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlardan amellerini, ibadetlerini bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara “Hanbeli” denir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.3.5. Caferîlik
 •   
    

    

  Caferilik veya Onikiciler  oniki imama inanan Şiî mezhebidir. Her ne kadar İsmaililer de Muhammed'den sonra gelen masum imamların varlığına inanıyor olsalar da özelde Onikiciler veya Caferiler için İmamilik de kullanılan terimler arasındadır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/4.4. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
 •   
    

     İslam'da birçok meselede farklı yorumlar ortaya çıkmış olsa da, kökler aynı gövdenin uzantılarıdır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5. AİLE ve DİN
 •   
    

  11. SINIF 5. ÜNİTE: AİLE ve DİN

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5.1. Aile Toplumun Temelidir
 •   
    

  Aile evlilik ve kan başına dayanan, karı, koca ve çocuklardan oluşan en küçük topluluktur. Bu tür aile çekirdek aile olarak da adlandırılır. Aile evlilik bağı ile kurulur. Çekirdek aileye büyükbaba, büyükanne, amca, hala, teyze gibi kan bağı olan yakın akrabalar da katılırsa geniş aile olarak adlandırılır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5.2. Dinler Evliliğe Önem Verir
 •   
    

  Evlilik tabii bir ihtiyaçtır. Çoğalma ve neslin sağlıklı açıdan devam etmesinin bir şartıdır. Tarihin bütün dönemlerinde evlilik kutsal bilinmiş ve önemsenmiştir. Toplumun inanç ve kültürüne göre de belirli esas ve şartları da oluşmuştur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5.3. Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Aile ile İlgili Öğütler
 •   
    

  İslam dini aileye büyük önem vermiştir. Bunu Kur’an’da, peygamberin uygulama ve sözlerinde açıkça görmekteyiz. Kur’an ve hadisler bize ailenin nasıl kurulması ve korunması hususuyla, ailedeki bireylerin iletişimi ve sorumlulukları hakkında yol gösterip öğütler verir. Hısım ve akraba ziyaretlerinin önemine işaret eder.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5.3.1. Ailenin Kurulması ve Korunmasıyla İlgili Öğütler
 •   
    

  Bir erkekle kadının evlenmesi ile aile hayatı başlar. Peygamberimiz aile kurarak, evlilik yapacak kadın ve erkeklerin eş seçerken arayacakları en önemli şartın güzel ahlaklılık şartı olduğunu beyan etmiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5.3.2. Aile İçi İletişim ile İlgili Öğütleri
 •   
    

  Dinimiz aile içinde bireylerin birbirlerine karşı sevgi, saygı, şefkat, merhamet ve güler yüzle hitap etmelerini, kırıcı, eziyet edici tavır ve davranışlardan da kaçınmalarını istemektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5.3.3. Aile İçi Görev ve Sorumlulukla İlgili Öğütler
 •   
    

  Ailede mutluluk ve huzurun olması bir yönüyle de her ferdin üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesiyle olur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11.5.3.4. Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler
 •   
    

  Hısım ve akrabalarımız geniş anlamda ailemizin bir parçasıdır. Akrabalar sık sık ziyaret edilmeli, uzakta olanları ise hiç değilse telefonla aranıp halleri hatırları sorulmalıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6. ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
 •   
    

     11. SINIF 6. ÜNİTE: ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6.1. Diyanet İşleri Başkanlığı
 •   
    

     Ülkemizde din hizmetleri, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği gibi DİB. genel idare içinde yer alan bir kamu kuruluşudur.
   

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6.1.1. Kuruluşu
 •   
    

     Ülkemizde din hizmetleri, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olan Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Anayasamızın 136. maddesinde belirtildiği gibi DİB. genel idare içinde yer alan bir kamu kuruluşudur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6.1.2. Din Görevlileri
 •   
    

     İslam dininde ruhbanlık yoktur. Bu nedenle dinimizde özel bir din adamı sınıfı bulunmaz. Müslümanlar, ibadetlerini hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan yerine getirebilirler. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6.2. Dinî Yayınlar
 •   
    

    

  Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), yurt içinde ve dışında görsel ve basılı olmak üzere çok sayıda yayın faaliyetleri sürdürmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  Görsel Yayınlar: DİB, TRT televizyonun çeşitli kanallarında, belirli gün ve saatlerde İslam dinini çeşitli yönleriyle tanıtan programlar yapmaktadır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6.2.1. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 •   
    

    Atatürk, Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin Türkçe’ye çevrilmesi konusundaki düşüncesini ilk kez 1923 yılında, devletin eğitim politikasını belirlemek üzerine düzenlenen bir toplantıda dile getirmiştir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6.2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
 •   
    

      Atatürk’ün emriyle Elmalılı Hamdi Yazır’ın hazırladığı 9 ciltlik Hak Dini Kur’an Dili meal tefsirinin ardından Ahmed Naim ve Prof. Dr. Kamil Miras’ın hazırladığı 12 ciltlik “Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi” hazırlanmıştır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/6.3. Hutbelerin Türkçe Okunması
 •   
    

      Cumhuriyet öncesi ilk Türkçe hutbe, 22 Kasım 1922 tarihinde İstanbul Fatih Camii’nde Kırşehir Milletvekili Müfit Kurutluoğlu tarafından okunmuştur. Bu  hutbede Allah’a övgü, Peygambere de dua kısımları hariç hepsi Türkçe okunmuştur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7. İSLÂM VE ESTETİK
 •   
    

      11. SINIF 7. ÜNİTE: İSLÂM VE ESTETİK

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
 •   
    

      Evrendeki canlı, cansız her ne varsa Allah tarafından yaratılmıştır. “Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri… yaratan Allah’tır.” (Secde suresi, 4.ayet). “…Bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer-benzemez biçimde zeytin ve narları, yaratan Allah’tır.”

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.2. İnsan ve Estetik
 •   
    

      Estetik: Bireylerde güzellik hissi uyandıran, güzel duygu ve anlamlar içeren, sanatla ilgili değer yargısıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.3. Kur’an ve Güzellik
 •   
    

       Kur’an’da geçen cemal, husün, zinet gibi kelimeler fiziki ve ahlaki güzellikleri anlatmak için kullanılmıştır. Ferah, sürur gibi kelimeler ise estetik duyguları dile getirmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.4. Hz. Muhammed ve Güzellik
 •   
    

      Hz. Muhammed ve güzellik deyince onun fiziki güzelliğinden ziyade, ahlaken, söz ve davranışlarındaki güzelliği, Müslümanların örnek alması gereken özelliklerini algılamamız gerekir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.5. Yaşamda Güzellik
 •   
    

     İslam dini bireylerin hem dünyada hem de ahirette mutlu ve huzurlu olmalarını istemektedir. Bu nedenle de dinimiz, güzel davranışlarda bulunmayı emreder.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.5.1. Sözde Güzellik
 •   
    

     İnsanların karşılıklı ilişkilerini düzenlemede konuşmanın önemi büyüktür. Bireyler, duygu ve düşüncelerini görüp yaşadıklarını başkalarına konuşma yoluyla aktarır. Söz, insana mutluluk verdiği gibi, üzüntü de verebilmektedir. Sözün söylenme biçimi çok önemlidir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.5.2. Davranışta Güzellik
 •   
    

      Sosyal bir varlık olan insan, toplumda diğer insanlarla birlikte yaşar. Aile, okul, işyeri, cami, park gibi toplumsal mekânları insanlarla birlikte kullanır. Kişinin başarılı ve mutlu olması, başka insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilmesi ile mümkündür.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.5.3. İş ve Üründe Güzellik
 •   
    

      İnsanın temel görevlerinin başında iman etmek, salih amel işlemek, çalışmak, üretmek ve gelecek nesillerin de faydasına olacak işlerde bulunmak gelir. ‘Mutlak güzel’ olan Allah, kullarından da iş ve görevlerini en güzel biçimde yapmalarının istemektedir. İşini güzel yapanların dünyada insanlar, ahirette ise Allah tarafından ödüllendirileceği haber verilmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.6. İslâm Medeniyetinde Estetik
 •   
    

      İnsanları dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu kılmayı amaçlayan İslam dini, güzel olan her şeyi uygun görmüş hatta teşvik etmiştir. İslam; insana huzur ve mutluluk veren, birey ruhuna uygun, estetik duygusu taşıyan, insanları düşünmeye ve yararlanmaya teşvik edici her türlü güzel ürünü desteklemiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.6.1. Mimarî
 •   
    

      Mimari: Plan ve proje doğrultusunda estetik, sağlam ve kullanılışlı bina yapma sanatına denir. Yol, köprü, cami, çeşme, kervansaray, han, hamam, ev, mimari yapıtlardır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.6.2. Edebiyat
 •   
    

     Güzel sanatların bir kolu olar edebiyat, duygu, düşünce ve hayalleri yazıyla ya da sözle güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına denir. Kur’an’da güzel söz meyve veren ağaca, kötü söz ise kökü olmayan ağaca benzetilmiştir 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.6.3. Musikî
 •   
    

    Musiki: Duygu, düşünce ve bir olayı anlatmak amacıyla ölçülü ve ahenkli seslerin sanat anlayışı çerçevesinde, ritimli, ritimsiz estetiksel şekilde bir araya getirilme sanatına denir. Musiki tarih boyunca insanların duygu ve düşünce dünyasında önemli bir yer tutmuştur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 11/7.6.4. Hat, Tezhip ve Minyatür
 •   
    

      Hat: Kuralarına uygun bir biçimde Arap alfabesi ile yazılan güzel yazılara hüsnü hat denilmektedir. Bu sanatla uğraşanlara ise “hattat” denir. Hat örneklerinin en güzelleri, cami duvarlarında ve kitaplarda bulunmakla birlikte, kitabe, seramik kap, madeni eşya ve çeşitli mimari öğelerde de bulunmaktadır.

  devamı için tıklayınız...
    
   
  Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım