Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
9. Sınıf
10. Sınıf
  
»  10/1. ALLAH İNANCI
»  10/1.1. Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
»  10/1.1.2. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir
»  10/1.3. İnsanın Allah’la İletişimi
»  10/1.3.1. Dua
»  10/1.3.2.İbadet
»  10/1.3.3.Tövbe
»  10/1.3.4. Kur’an Okuma
»  10/1.4. Temel İnanç Esasları
»  10/1.6.1. Allah’a iman
»  10/1.4.2. Meleklere iman
»  10/1.6.3. Kitaplara iman
»  10/1.4.4. Peygamberlere iman
»  10/1.4.5. Kadere iman
»  10/1.4.6. Ahirete iman
»  10/2. İSLÂM’DA İBADETLER
»  10/2.1. İnanç-İbadet İlişkisi
»  10/2.2. Başlıca İbadetler
»  10/2.2.1. Namaz
»  10/2.2.2. Oruç
»  10/2.2.3. Zekât
»  10/2.2.4. Hac
»  10/2.2.5. Kurban
»  10/2.3. Salih Amel
»  10/3. KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
»  10/3.1. Hz. Muhammed Bir İnsandır.
»  10/3.2. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir.
»  10/3.3. Hz. Muhammmed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır.
»  10/3.4. Hz. Muhammed Uyarıcıdır.
»  10/3.5. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.
»  10/4. KUR’AN VE YORUMU
»  10/4.1. Kur’an’ın Temel Amaçları
»  10/4.1.1. Doğru Bilgi
»  10/4.1.2. Doğru İnanç
»  10/4.2. Kur’an-ı Kerim’i Okumak
»  10/4.1.3. Doğru Davranış
»  10/4.2.1. Kur’an’ı Yüzünden Okumak
»  10/4.2.2. Kur’an’ın Tercümesini (Meâl) Okumak
»  10/4.3. Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir.
»  10/4.4. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler
»  10/5. HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
»  10/5.1. Hak ve Özgürlük Kavramları
»  10/5.2. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
»  10/5.2.1. Yaşama ve Sağlık Hakkı
»  10/5.2.2. Eğitim Hakkı
»  10/5.2.3. Düsünce ve İfade Özgürlügü
»  10/5.2.4. İnanç Özgürlüğü
»  10/5.2.5. İbadet Hakkı
»  10/5.2.6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
»  10/5.2.7. Ekonomik Haklar
»  10/5.3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
»  10/5.4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
»  10/5.5. Hukukun Üstünlüğü
»  10/5.6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır.
»  10/6. ATATÜRK VE DİN
»  10/6.1. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
»  10/6.2. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
»  10/6.3. Atatürk’ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
»  10/7. İSLÂM VE BİLİM
»  10/7.1. Din-Bilim İlişkisi
»  10/7.2. İslâm’da Bilginin Kaynakları
»  10/7.2.1. Akıl
»  10/7.2.2. Vahiy
»  10/7.2.3. Duyular
»  10/7.3. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
»  10/7.4. İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları
»  10/7.5. Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları
11. Sınıf
12. Sınıf
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
10. Sınıf
 
 
   
 

10. Sınıf

 
  
 • 10/1. ALLAH İNANCI
 •   
    

  10. SINIF 1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.1. Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri
 •   
    

     Evrenin var oluşu Allah’ın varlığının en büyük delilidir. İnsanın Allah’ın varlığını anlaması için kendisine, yeryüzüne ve gökyüzüne bakması yeterlidir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.1.2. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir
 •   
    

     Bu evrende görünen veya görünmeyen herşeyin yaratıcısı Allah'tır. Bütün varlıklar Allah tarafından var edilmiştir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.3. İnsanın Allah’la İletişimi
 •   
    

     Allah insanlarla olan ilişkisini sevgi ve yakınlık temeline oturtarak, onlara dostlarım diye hitap etmiştir. İnsanların da kendisi ile olan ilişkisinin sevgi ve güvene dayanmasını, onların da Allah'ı dost olarak görmelerini istemiştir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.3.1. Dua
 •   
    

      Dua ibadetin özü; kulun yaratıcısına yönelmesi, durumunu O'na arz etmesi ve O'na yakarmasıdır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.3.2.İbadet
 •   
    

     İbadet, insandan Allah'a doğru yönelen aklî, ahlakî, özgür ve gönüllü bir ilişkidir. İbadet, Allah'a kulluk etmek, onun buyruklarını yerine getirmek ve onun hoşnutluğunu kazanmak için yapılır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.3.3.Tövbe
 •   
    

     insanın günahını ve hatasını terk edip Allah'a dönmesine; Allah'ın da kendisinden af dileyen kuluna bağışla yönelmesine tövbe denir. Görüldüğü gibi tövbede insanla Allah arasında; insandan Allah'a ve Allah'tan insana doğru gerçekleşen karşılıklı bir iletişim söz konusudur.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.3.4. Kur’an Okuma
 •   
    

     Kur'anıkerim Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahiy yolu ile bildirilmiş olan son ilahi kitaptır. Kaynağının ilahi olması nedeniyle kutsaldır ve tamamıyla Allah'ın sözlerinden ibarettir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.4. Temel İnanç Esasları
 •   
    

     İman, Allah'a, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, Allah'ın ona bildirdiği şeylerin tümüne şüphe etmeden inanmak demektir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.6.1. Allah’a iman
 •   
    

     İslâm dininin temeli ve özü olan iman; Allah'ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed'in onun peygamberi olduğuna ve onun Allah'tan getirdiği esaslara gönülden inanmaktır. Bunlara gönülden inanan kimseye " mümin " denir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.4.2. Meleklere iman
 •   
    

     Melekler, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen ve nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekleri duyularımızla algılayamadığımız ve gözle göremediğimiz için onlar hakkındaki bilgileri, ancak Kuranıkerim'den ve Peygamberimizin sözlerinden öğrenebiliriz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.6.3. Kitaplara iman
 •   
    

     Yüce Allah, peygamberler aracılığıyla insanlara buyruklar göndermiştir. Bu ilahi buyruklara ve onların yazılı metinlerine ilahi kitaplar denilmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.4.4. Peygamberlere iman
 •   
    

     Peygamberlere iman, İslam’ın inanç esaslarından biridir. Peygamberlere inanmak Allah’a inanmanın bir gereğidir. Çünkü peygamber Allah’ın elçileridir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.4.5. Kadere iman
 •   
    

     Kader, Kur'an'da ölçü, miktar, plan, hedef, hüküm gibi anlamlarda kullanılmışt ır. Kavram olarak kader, "Yüce Allah'ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip takdir etmesidir."

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/1.4.6. Ahirete iman
 •   
    

     Ahiret: Ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve sonsuz olarak devam edecek olan hayata “denir.   Kur’an ahiret hayatına “kavuşma günü”, “toplanma günü”, “hesap günü”, “din günü”, hüküm günü” gibi isimler vermiştir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2. İSLÂM’DA İBADETLER
 •   
    

  10. SINIF 2. ÜNİTE: İSLAM'DA İBADETLER

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.1. İnanç-İbadet İlişkisi
 •   
    

     İnanç ve ibadet İslam'ın iki temel unsurudur. Dini hayat imanla başlayıp  ibadetle devam eder. İnançlar ibadeti gerekli kılar, ibadetler ise imanı güçlendirir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.2. Başlıca İbadetler
 •   
    

     İbadetler, beden ile yapılan, mal ile yapılan ve hem mal hem beden ile yapılan ibadetler olmak üzere üç çeşittir. İslam’da başlıca ibadetler ise namaz, oruç, zekât, hac ve  kurbandır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.2.1. Namaz
 •   
    

    Beden ile yapılan bir ibadettir. İmandan sonra yapılması gereken ilk ve en önemli farz beş vakit namaz kılmaktır. Namaz Miraç Gecesi’nde farz kılınmıştır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.2.2. Oruç
 •   
    

     Oruç, her yıl Kur'an'ın indirilmeye başlandığı ay olan Ramazan ayı boyunca ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından güneşin batışına kadar geçen süre içinde yemek, içmek ve orucu bozan her türlü hareketten uzak durmak suretiyle gerçekleştirilir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.2.3. Zekât
 •   
    

     Dinimiz yardımlaşmaya ve dayanışmaya çok önem vermiştir. Bunu gerçekleştirmek için, zengin olanlara yoksullara, düşkünlere, kimsesizlere yardım etmesi için bazı emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Zekât, fitre, sadaka bunlardandır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.2.4. Hac
 •   
    

     Allah'ın emrettiği ibadetlerden biri de hacdır. Hac, belirli zamanda Kabe'yi ve etrafındaki kutsal yerleri usulüne uygun ziyeret etmek ve buralarda yapılması gerekn ibadetleri yerine getirmektir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.2.5. Kurban
 •   
    

     Kurban mal ile yapılan bir ibadettir. Yüce Allah “Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.”(Kevser suresi, 2. ayet) buyurmuştur. Müslüman, hür, akıllı, ergen, yolcu olmayan, dine göre zenginlik ölçüsüne ulaşmış kimse kurban kesmelidir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/2.3. Salih Amel
 •   
    

    

  Allah’ın rızasına, kişinin ve toplumun menfaatine uygun, iyi bir niyet ile yapılan her güzel iş, söz ve davranış, salih ameldir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/3. KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
 •   
    

    10. SINIF 3. ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/3.1. Hz. Muhammed Bir İnsandır.
 •   
    

     Peygamberimiz, varlık yönüyle herkes gibi bir insandı. Normal bir şekilde anne babadan dünyaya gelmiş, normal bir insan olarak büyümüş, gelişmiş, evlenmiş, çocukları olmuş ve eceli geldiğinde bu dünyadan göçmüştür. Peygamberimizin bu yönüne onun 'insani yönü' denir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/3.2. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir.
 •   
    

  Hz. Muhammed (s), Allah’ın gönderdiği peygamberlerin sonuncusudur. Allah vahiy yoluyla ve çoğu kez Cebrail meleği aracılığıyla buyruklarını ona bildirmiş ve ona ayetler indirmiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/3.3. Hz. Muhammmed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır.
 •   
    

  Hz. Muhammed (s) Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmış, aynı zamanda onun ne anlama geldiğini öğretmiştir. Kur'an ayetlerinin ne anlama geldiğini, onlarda ne kastedildiğini Allah'ın elçisi olduğundan dolayı en iyi Peygamberimiz bilir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/3.4. Hz. Muhammed Uyarıcıdır.
 •   
    

  Peygamberimizin görevlerinden biri de aymazlık içinde bulunan insanları uyarmak, onlara hakkı ve doğruyu hatırlatmaktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/3.5. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.
 •   
    

  Peygamberimizin temel özelliklerinden biri de bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmesidir. Peygamberimizin hayatı baştan sona şefkat ve rahmetle doludur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4. KUR’AN VE YORUMU
 •   
    

     10. SINIF 4. ÜNİTE: KUR’AN VE YORUMU

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.1. Kur’an’ın Temel Amaçları
 •   
    

     Allah, Kuranıkerim’i tüm insanlığa rehber olsun diye göndermiştir. Onun temel amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.1.1. Doğru Bilgi
 •   
    

     Kuranıkerim'in amaçlarından biri de insana doğru bilgi vermek, onu yanlış bilgilerden korumaktır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.1.2. Doğru İnanç
 •   
    

     İnsan davanışları inançlar üzerine kurulur. Doğru inançlar, insan yaşamını düzenler ve hedeflerine ulaştırır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.2. Kur’an-ı Kerim’i Okumak
 •   
    

     “Çok okunan” anlamına gelen Kur’an sözcüğü, anlamına yakışır bir biçimde, indiği günden bu yana en çok okunan kitaptır. Kuranıkerim’i okumak ibadettir. Kur’an okuyan biri, onun her bir harfinden sadaka sevabı kazanır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.1.3. Doğru Davranış
 •   
    

     Dinimize göre İnançlardan hemen sonra davranışlar gelir. Doğru ve güzel davranışlar, doğru inançların meyveleridir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.2.1. Kur’an’ı Yüzünden Okumak
 •   
    

     "Kur'ân'ı öğreniniz! Şüphesiz ki siz onu okurken, her bir harfine karşılık on sevap alırsınız. Ben, "elif lâm mîm" bir harftir demiyorum. Elif bir, lâm bir, mîm de bir harftir. Her harfe mukabil on sevap vardır."  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.2.2. Kur’an’ın Tercümesini (Meâl) Okumak
 •   
    

     Kuranıkerim’in mesajı, her çağda tüm insanlara yöneliktir. Dili Arapça olduğundan, bu dili bilmeyen insanlar için çeviriler yapılmıştır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.3. Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir.
 •   
    

     İnsanlığa kılavuzluk etmesi amacıyla indirilen Kuranıkerim'in, bu amacını gerçekleştirebilmesi, ancak onun iyi niyetle okunup anlaşılmasıyla mümkündür. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/4.4. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler
 •   
    

     Kuranıkerim'in doğru anlaşılması için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu temel ilkeler Tefsir ilminin metotlarını (tefsir usulü) içinde değerlendirilir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5. HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN
 •   
    

     10. SINIF 45 ÜNİTE: HAKLAR, ÖZGÜRLÜKLER VE DİN

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.1. Hak ve Özgürlük Kavramları
 •   
    

  Hak, her canlının varoluşu nedeniyle sahip olduğu dokunulmazlarıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din
 •   
    

     İnsanlar temel hak ve özgürlüklere sahip olarak doğarlar. İnsanın maddi, manevi ve ekonomik varlığı nedeniyle sahip olduğu haklara ve özgürlüklere, şahsi hak ve özgürlükler denir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2.1. Yaşama ve Sağlık Hakkı
 •   
    

     İnsan yaşamı değerlidir. İslam’a göre haklı bir neden olmadıkça hiçbir şekilde bir insanın yaşamına son verilemez. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2.2. Eğitim Hakkı
 •   
    

     Her insanın eğitim alma ve kamunun sunduğu eğitim imkanlarından yararlanma hakkı vardır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2.3. Düsünce ve İfade Özgürlügü
 •   
    

     Her insanin, düsüncelerini açikça söyleme, yazma ve toplum içinde yayma hakki vardir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2.4. İnanç Özgürlüğü
 •   
    

      Din ve vicdan özgürlüğünün temel boyutu inanç özgürlüğüdür. Buna göre bir insan istediği bir dine inanmak ya da hiçbir dine inanmamak özgürlüğüne sahiptir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2.5. İbadet Hakkı
 •   
    

      Din ve vicdan özgürlüğünün bir diğer boyutu ibadet hakkıdır. İnanç özgürlüğünün devamı olarak bir dine inanan kimse, o dinin gereklerini yerine getirebilme hakkına sahip olmalıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2.6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
 •   
    

     Kişinin özgürlük alanlarının en önemlisi özel yaşamdır. Özel yaşamın gizliliği; konut dokunulmazlığı, özel eşyanın gizliliği ile haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği hakkını içerir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.2.7. Ekonomik Haklar
 •   
    

     Kişinin hayatını devam ettirebilmesi için gereken maddi olanakları elde edebilme hakkıdır. Mülkiyet hakkı, çalışma ve kazanma, sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakları, kamulaştırma gibi konular ekonomik haklar alanına girer. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı
 •   
    

     Özgürlük, bazı hukuk ölçülerinde başkasına zarar vermemek” anlayışıyla kabul görse de, özellikle İslam hukukuna göre “ne kendisine, ne de başkasına zarar vermemek” tir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar
 •   
    

     Hak ve özgürlüklerin kullanımı, siyasal, ekonomik ve kültürel şartlara göre engellenebilmektedir. Bu şartları kişi tek başına değiştiremeyeceğinden sorumlu tutulamaz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.5. Hukukun Üstünlüğü
 •   
    

     Hukuk, toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kanun gücüyle desteklenmiş bulunan toplumsal kuralların bütünüdür.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/5.6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır.
 •   
    

     Kul, insan demektir. Her kulun (insanın) yaşama, sağlık, eğitim, düşünce, inanç, ibadet, özel yaşamın gizliliği ve ekonomik haklar gibi temel hakları ve özgürlükleri vardır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/6. ATATÜRK VE DİN
 •   
    

     10. SINIF 6. ÜNİTE: ATATÜRK VE DİN

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/6.1. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
 •   
    

     Atatürk, dinin birey ve toplum için gerekli bir kurum olduğunu, yaptığı çeşitli konuşmalarında dile getirmiştir. Ona göre din vardır ve lüzumludur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/6.2. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
 •   
    

     Atatürk'e göre İslam dini, "En makul ve en tabii dindir ve ancak bundan dolayıdır ki, son din olmuştur". Atatürk,  dinin özü ile, tarih boyunca dinin içine girmiş ve gelenekselleşmiş olan yanlış uygulamaları, eklemeleri ve hurafeleri birbirinden ayırmaktadır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/6.3. Atatürk’ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 •   
    

     Atatürk'ün sözleri incelendiğinde onun İslam dinine ve kültürüne ait derin bilgilerinin olduğu görülmektedir. Söylev ve demeçlerinde dini değerlere, ayetlere ve hadislere yer vermiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7. İSLÂM VE BİLİM
 •   
    

     10. SINIF 7. ÜNİTE: İSLAM ve BİLİM

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.1. Din-Bilim İlişkisi
 •   
    

      Din, üstün kabul edilen varlığa boyun eğme, onun yetki ve hükümlerini benimseme, şu veya bu şekilde düşünme, yaşama tarzı demektir. Bizim ele aldığımız anlamda din, Allah tarafından, vahiy meleği aracılığıyla gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı olan, hayata yön veren inanç, ibadet ve ahlâk Kuralları bütünüdür.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.2. İslâm’da Bilginin Kaynakları
 •   
    

     Bilgi; öğrenme, araştırma, gözlem veya deney yoluyla elde edilen, insan zekasının ve çalışmasının sonucu ortaya çıkan üründür. Gündelik, dinsel, bilimsel bilgiler gibi farklı türleri vardır. İslam’a göre doğru bilgiye akıl, vahiy ve duyularla ulaşılabilir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.2.1. Akıl
 •   
    

     Yüce Allah insanı üstün ve akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanlar bilgi kaynaklarından bilgi öğrenerek, bilgiye göre hareket ederler. Bilgi üretme kaynağı akıldır. Akıl sayesinde görünenden hareketle görünmeyeni, bilinenden hareketle bilinmeyeni anlamaya çalışırız.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.2.2. Vahiy
 •   
    

    Vahiy; gizli ve hızlı söz, işaret ilham anlamına gelir. Dini terim olarak vahiy, Allah’ın peygamberlerine dilediklerini, özel bir şekilde bildirmesidir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.2.3. Duyular
 •   
    

     Duyular: görmek, duymak, tatmak, koklamak ve dokunmaktır. Duyularımızı göz, kulak, deri, dil ve burun olmak üzere beş duyu organımızı kullanarak elde ederiz.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.3. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
 •   
    

     İslam’ın ilk emri okuma, bilme ve öğrenme vurgularını içerir: “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla…İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğre t e n Rabbin en büyük kerem sahibidir.”(Alâk suresi, 1-5. ayetler) Aklı kullanmayı teşvik eden İslam, aklın ve bilginin sistemli kullanıldığı bilimi de teşvik eder. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.4. İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları
 •   
    

    Eğitime çok büyük önem veren İslam’da, ilk öğretim işi, Peygamberimizin Bedir Savaşı sonunda harp esirlerini okuma-yazma işinde görevlendirmesiyle başlar. Buna göre her esir, on tane okuma-yazma bilmeyen çocuğa, okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 10/7.5. Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları
 •   
    

     İslamiyet, her dinden daha çok bilime değer verdiği ve bilimsel ilerlemeyi emrettiği için, Müslümanlar bu yönde büyük çaba harcamışlardır. 9. yüzyıldan itibaren sürekli gelişmeye başlayan İslam bilim ve medeniyet tarihi, 10., 11., 12., 13., yüzyıllarda ve 14. yüzyılın ortalarına kadar altın çağını yaşayarak zirveye çıkmıştır. 

  devamı için tıklayınız...
    
   
  Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım