Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
9. Sınıf
  
»  9/1. İNSAN ve DİN
»  9/1.1. İnsanın Evrendeki Konumu
»  9/1.2. İnsanın Doğası ve din
»  9/1.3. Dinin İnsan hayatındaki yeri ve önemi
»  9/1.4. İnanmanın Çeşitli Biçimleri
»  9/1.4.1. Tek Tanrıcılık
»  9/1.4.2. Çok Tanrıcılık
»  9/1.4.5. Tanrı Tanımazlık (Ateizm)
»  9/2. TEMİZLİK ve İBADET
»  9/2.1. İbadetin Anlamı ve Kapsamı
»  9/2.2. Niçin İbadet Edilir
»  9/2.3. İbadet-Temizlik ilişkisi
»  9/2.3.1. Beden Temizliği
»  9/2.3.2. Gusül
»  9/2.3.3. Abdest
»  9/2.3.4. Teyemmüm
»  9/2.3.5. Mekan ve Çevre Temizliği
»  9/3. HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
»  9/3.1. Hz. Muhammed'in Doğduğu Ortam
»  9/3.2. Hz. Muhammed'in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
»  9/3.3. Hz. Muhammed''e Vahyin Gelişi
»  9/3.4. Hz. Muhammed'in Hicreti
»  9/3.5. Hz. Muhammed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
»  9/3.6. Hz. Muhammed'in İslam'ı Yayma Çabaları
»  9/3.7. Veda Hutbesinde Evrensel Mesajlar
»  9/3.8. Hz. Muhammed'in Vefatı
»  9/4. KUR'AN ve ANA KONULARI
»  9/4.1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an'ı Kerim
»  9/4.2. Kur'anıkerim'in Tarihi
»  9/4.3. Kur'an'la İlgili Bazı Kavramlar
»  9/4.3.1. Kur'an'ın iç düzeniyle ilgili kavramlar
»  9/4.3.2. Kur'an'ın Okunmasıyla ilgili Kavramlar
»  9/4.3.3. Kur'an'ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar
»  9/4.4. Kur'an'ın Belli Başlı Konuları
»  9/4.4.1. İnanç
»  9/4.4.2. İbadet
»  9/4.4.3. Ahlak
»  9/4.5. Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi
»  9/5. DEĞERLER
»  9/5.1. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
»  9/5.2. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
»  9/5.2.1. Örf ve Adetlerin Dinle İlişkisi
»  9/5.2.2. Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi
»  9/5.3. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
»  9/5.4. Toplumu Birleştiren Temel Değerler
»  9/5.4.1. Vatan ve Ülkü Birliği
»  9/5.4.2. Bayrak ve İstiklal Marşı
»  9/5.4.3. Hürriyet ve Bağımsızlık
»  9/5.4.4. İnsan Haklarına Saygı
»  9/5.4.5. Milli Seciye Kavramı ve Atatürk
»  9/6. LAİKLİK VE DİN
»  9/6.1. Din Bireyi Esas Alır
»  9/6.2. Laikliği Doğuran Nedenler
»  9/6.3. Laik Devlet
»  9/6.4. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
»  9/6.5. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı
»  9/7. İSLAMİYET ve TÜRKLER
»  9/7.1. Türklerin Müslüman Oluşu
»  9/7.2. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
»  9/7.2.1. Ebû Hanife
»  9/7.2.2. Mâturidî
»  9/7.2.3. Şafiî
»  9/7.2.4. Eş’arî
»  9/7.2.5. Ahmet Yesevî
»  9/7.2.6. Ahî Evran
»  9/7.2.7. Hacı Bektaş Veli
»  9/7.2.8. Mevlânâ
»  9/7.2.9. Yunus Emre
»  9/7.2.10. Hacı Bayram Veli
»  9/7.3.Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
10. Sınıf
11. Sınıf
12. Sınıf
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
9. Sınıf
 
 
   
 

9. Sınıf

 
  
 • 9/1. İNSAN ve DİN
 •   
    

  9. SINIF 1. ÜNİTE: İNSAN ve DİN 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/1.1. İnsanın Evrendeki Konumu
 •   
    

     Evreni yaratan Allah, dünyayı üzerinde yaşanabilir bir konuma getirdikten sonra, evrendeki bütün varlıkların özelliklerini taşıdığı “küçük alem” olarak nitelenen insanı yaratmıştır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/1.2. İnsanın Doğası ve din
 •   
    

     Din, insanın olduğu her yerde var olan, doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde karşısına çıkan evrensel bir olgudur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/1.3. Dinin İnsan hayatındaki yeri ve önemi
 •   
    

   
    Din duygusu insanın doğasında var olan bir duygudur. Bu anlamda din ve inanma, insanın insan olma özelliklerindendir. Onu insan hayatından çıkarmak mümkün değildir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/1.4. İnanmanın Çeşitli Biçimleri
 •   
    

     Dini bilimlerle uğraşan bilim adamları inanç biçimlerini "Tanrı" kavramı açısından ele alarak sınıflandırmışlardır. Buna göre farklı şekilde ortaya çıkan inanç biçimleri şunlardır:  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/1.4.1. Tek Tanrıcılık
 •   
    

     Monoteizm; Tanrının varlığını ve birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimine denir. Monoteizm daha çok vahye dayanan ilahi dinlerdeki bir ve tek Allah anlayışını (tevhid) ifade için kullanılmaktadır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/1.4.2. Çok Tanrıcılık
 •   
    

      Birden çok tanrının varlığına inanma; tanrısal gerçekliğin özü itibariyle bir değil de çok olduğunu savunan anlayıştır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/1.4.5. Tanrı Tanımazlık (Ateizm)
 •   
    

     Tanrı'nın varlığını reddeden ve tanrı yokmuş gibi davranan öğretiye "ateizm" denir. Ateizmin ayırıcı özelliği, alemi ve tabiatı tek varlık kabul etmesidir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2. TEMİZLİK ve İBADET
 •   
    

  9. SINIF 2. ÜNİTE: TEMİZLİK ve İBADET

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.1. İbadetin Anlamı ve Kapsamı
 •   
    

     İbadet kulun inandığı ve bağlandığı yüce varlığa karşı, kulluk borcunu yerine getirmesi ve onunla manevi bir bağ kurmaya çalışmasıdır. İslam'a göre ibadet, Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirmektir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.2. Niçin İbadet Edilir
 •   
    

    İbadet eden insan Allah'ı unutmaz. Allah'ın sevgisi kalbine kök salar. Kötülükler, onu esir alamaz. Allah'a olan inancı, güveni ve bağlılığı, onu yanlış yollara sapmaktan korur. Doğru yolda, sağa sola yalpalamaksızın dimdik yürür. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.3. İbadet-Temizlik ilişkisi
 •   
    

     İslam dininde temizlik, ibadetin ön şartıdır. Her Müslüman’ca bilinen temel ibadetlerimiz ( namaz, oruç, hac ve zekat) ile temizlik arasındaki ilişkiyi inceleyelim. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.3.1. Beden Temizliği
 •   
    

     İslam dininde temizlik birçok ibadetin ön şartıdır. Dinimizde temizlik, imanın bir parçası olarak kabul edilmiştir. İslam dini, namaza hazırlık olarak abdesti, gerekli durumlarda boy abdestini emretmekle, temizliği sürekli hale getirmiştir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.3.2. Gusül
 •   
    

     Beden temizliği; vücudumuzdaki bütün organların, yediğimiz içtiğimiz maddelerin, giysilerimizin temiz olmasıdır. Beden temizliği, kendimize, topluma ve Allah’a karşı görevlerimizdendir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.3.3. Abdest
 •   
    

     Abdest namazın hazırlık şartlarındandır. Abdestin gerekliliği Kur'an'da açıklanmaktadır. Abdest namaz kılanamayacağı gibi Kâbe de tavaf edilemez. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.3.4. Teyemmüm
 •   
    

    Teyemmüm Abdest ya da gusül (boy abdesti) almak için temiz su bulunamadığı veya suyun kullanılmasına engel oluşturan sebepler olduğunda temiz bir toprakla yüz ve kolların mesh edilmesine teyemmüm denir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/2.3.5. Mekan ve Çevre Temizliği
 •   
    

      Çevre denildiğinde insanın içinde yaşadığı ortam akla gelmektedir. Evler, okullar, sokaklar, bahçeler, parklar, denizler, ormanlar, soluduğumuz hava çevremizi oluşturur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3. HZ. MUHAMMED'İN HAYATI
 •   
    

     9. SINIF 3. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED'İN HAYATI

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.1. Hz. Muhammed'in Doğduğu Ortam
 •   
    

     İslâmiyet'ten önce Araplar, henüz millet hâline gelemedikleri için; kabîleler hâlinde yaşıyorlardı. Her kabîle, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabîle başkanına "Şeyh" deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da, genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayâtı geçiriyorlardı. Hicaz bölgesinde üç  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.2. Hz. Muhammed'in Doğumu Çocukluğu ve Gençliği
 •   
    

  Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke'nin doğusunda bulunan "Hâşimoğulları Mahallesi"nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.3. Hz. Muhammed''e Vahyin Gelişi
 •   
    

     Peygamberimize ilk vahiy 610 yılının Ramazan ayında, Hira Mağarası'nda geldi. Peygamberimiz o zaman 40 yaşındaydı.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.4. Hz. Muhammed'in Hicreti
 •   
    

  Hicret bir yerden başka bir yere göç etme demektir. Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke'de Müslümanlar barınamaz hâle gelmişlerdi. Bu sebeple 2'inci Akabe Bîatinde Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Müslümanların Medine'ye hicretleri de kararlaştırılmıştı.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.5. Hz. Muhammed'in Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri
 •   
    

     Mekke'li Müslümanlar, dinleri uğrunda bütün servet ve varlıklarını Mekke'de bırakmışlar, Medine'ye hicret ederek muhâcir olmuşlardı.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.6. Hz. Muhammed'in İslam'ı Yayma Çabaları
 •   
    

     İslâm'da asıl olan barıştır. Savaş, zulmün önlenmesi, hakkın kabûl ettirilmesi için meşrû kılınmıştır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.7. Veda Hutbesinde Evrensel Mesajlar
 •   
    

     Peygamberimizin ölmeden önce yaptığı son haccında, Müslümanlara yaptığı son konuşmaya veda hutbesi denir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/3.8. Hz. Muhammed'in Vefatı
 •   
    

    Peygamberimiz İslam davetini tamamlamış, Allah'ın yüce adını, bir daha yok olmayacak şekilde duyurmuştu. 63 yaşındaydı ve Allah'ın değişmez kanunu onun için de geçerliydi. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4. KUR'AN ve ANA KONULARI
 •   
    

      9. SINIF 4. ÜNİTE: KUR'AN ve ANA KONULARI

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.1. İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an'ı Kerim
 •   
    

     Kur’an, ayetleri Peygamberimiz (S.A.V.)’ e 23 yılda indirilmiş son ilâhi kitaptır. Vahiy meleği Cebrail, Allah’ın hükümlerini, emirlerini, yasaklarını Peygamberimize getirmiştir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.2. Kur'anıkerim'in Tarihi
 •   
    

     Kuranıkerim Peygamberimize vahiy yoluyla ayetler halinde geldi. Gelen ayetler ezberlendi ve yazıldı. Daha sonra yazılı materyaller bir araya toplandı ve kitap haline getirildi. Son aşamada bu düzenlenen bu kitap yeniden gözden geçirilerek çoğaltıldı. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.3. Kur'an'la İlgili Bazı Kavramlar
 •   
    

      Kuranıkerim'e özel bazı kavramlar vardır. Bu konumuzda onlardan bazılarını öğreneceğiz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.3.1. Kur'an'ın iç düzeniyle ilgili kavramlar
 •   
    

     Kuranıkerim'in iç düzeniyle ilgili bazı özel kavramlar vardır. Ayet, sure, cüz, mushaf gibi kavramlar bunlardandır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.3.2. Kur'an'ın Okunmasıyla ilgili Kavramlar
 •   
    

     Kuranıkerim'in okunuşuyla ilgili birçok kavramlar bulunmaktadır. Tecvit, mukabele, hatim ve hafızlık bunlardan birkaçıdır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.3.3. Kur'an'ın Anlaşılması ve Yorumlanmasıyla İlgili Kavramlar
 •   
    

     Kuranıkerim’in mesajı, her çağda tüm insanlara yöneliktir. Dili Arapça olduğundan, bu dili bilmeyen insanlar için çeviriler yapılmıştır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.4. Kur'an'ın Belli Başlı Konuları
 •   
    

     Kur'an'ın başlıca konularını iman, ibadet ve ahlak olmak üzere üç grupta inceleyebiliriz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.4.1. İnanç
 •   
    

     İnanç (iman), Allah’ın Hz. Muhammed’e (s) bildirdiği öğretilerin tamamını kabul etmek ve onaylamak demektir. Bu öğretiler Kuranıkerim’de yer alır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.4.2. İbadet
 •   
    

     İbadet, imandan hemen sonra gelir ve onun meyvesidir. İbadetsiz iman, hastalıklıdır. İman ibadetle beslenir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.4.3. Ahlak
 •   
    

     Ahlak, insanın huy, tutum ve davranışlarını içine alan bir kavramdır. İslam'ın en önemli amaçlarından biri de, insanın ahlakını güzelleştirmek ve olgunlaştırmaktır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/4.5. Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi
 •   
    

     Kuranıkerim, Anadolu İslam kültürünün temelidir. Bu coğrafyada bilgi, sanat, örf ve adetler, mimari, aile ve toplum,  Kuranıkerim doğrultusunda şekil kazanmıştır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5. DEĞERLER
 •   
    

      9. SINIF 5. ÜNİTE: DEĞERLER ve AİLE 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.1. Değer Nedir ve Nasıl Oluşur?
 •   
    

     Değer, bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.2. Değerlerin Oluşumuna Dinin Etkisi
 •   
    

     Değerlerin oluşumunda çevre, aile, eğitimin etkisi vardır; En etkili öğelerden biri de, çevreyi, aileyi ve toplumu da etkileyen  dindir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.2.1. Örf ve Adetlerin Dinle İlişkisi
 •   
    

     Örf, diğer adıyla gelenek, bir toplumda eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen, kendiliğinden yaptırım gücü olan kültürel değerlerdir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.2.2. Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi
 •   
    

  Ahlak,temelsiz değildir, kuralları ve ölçüleri kendiliğinden oluşmaz. Ahlakın en önemli kaynaklarından biri dini öğretilerdir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.3. Kişilik Gelişiminde Değerlerin Etkisi
 •   
    

     Kişilik gelişimi, insanın olgunluk sürecidir. dini ve ahlaki değerler bu süreçte  kılavuzluk eder.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.4. Toplumu Birleştiren Temel Değerler
 •   
    

     Toplumun bir çeşit organik bir yapısı vardır. Toplumda birbirine bağımlı birçok unsurlar bulunur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.4.1. Vatan ve Ülkü Birliği
 •   
    

     Bizler asırlar boyunca aynı topraklar üzerinde yaşayan ve aynı idealleri paylaşan bir milletiz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.4.2. Bayrak ve İstiklal Marşı
 •   
    

     Bayrağımız ve İstiklal Marşımız,  bizi bir arada tutan en önemli değerlerimizdendir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.4.3. Hürriyet ve Bağımsızlık
 •   
    

  Türk milletini birleştiren temel değerlerden biri de hürriyet ve bağımsızlıktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.4.4. İnsan Haklarına Saygı
 •   
    

     İnsan hakları bütün insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları haklardır. İnsanı diğer canlılardan ayıran ve insanı insan yapan bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerinin korunması, insan haklarının temelini oluşturur.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/5.4.5. Milli Seciye Kavramı ve Atatürk
 •   
    

     Millî seciye bir toplumun, bir milletin ahlakını, karakterini, ruhî ve manevi özelliklerini ifade eder. İnsanlar nasıl ki fizikî ve ruhsal özelliklerinden ötürü farklı mizaç ve yapıda iseler, milletleri de birbirinden ayıran ve kendine has kılan özellikleri bulunur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/6. LAİKLİK VE DİN
 •   
    

    9. SINIF 6. ÜNİTE: LAİKLİK VE DİN

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/6.1. Din Bireyi Esas Alır
 •   
    

     İslam dini insanı muhatap kabul eder. Onun mesajları insana yöneliktir. Bireyler doğru davranış sergilemedikçe huzurlu toplumların oluşması mümkün değildir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/6.2. Laikliği Doğuran Nedenler
 •   
    

     Laik kelimesinin anlamı rahipler sınıfı içinde yer almayan kişi demektir. Bu söz bazen dinle ilgisi olmayan düşünceler, tutumlar ve kurumlar için de kullanılmaktadır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/6.3. Laik Devlet
 •   
    

     Laik devlet din ve dünya işlerini birbirinden tamamen ayırarak vatandaşların dini inanç ve ibadetlerine hiçbir şekilde müdahale etmez. Laik devlette dini kurallar ve kuruluşlar yönetime karıştırılmaz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/6.4. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir
 •   
    

     Laiklik ilkesi din, vicdan (inanç) ve ibadet özgürlüğünü kapsar. Din özgürlüğüne ilişkin temel esaslar, bugünkü anayasamızda da yer almıştır. Buna göre "Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir."

   

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/6.5. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı
 •   
    

     Atatürk'ün yaptığı devrimlere bakıldığında, onun laiklik anlayışının "din ve mezhepleri kendi haline bırakıp onları devlet ve yönetim işlerinden uzak tutmak" şeklinde olmadığını görürüz.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7. İSLAMİYET ve TÜRKLER
 •   
    

    9. SINIF 7. ÜNİTE: TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.1. Türklerin Müslüman Oluşu
 •   
    

     Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları Hz. Ömer zamanına rastlar. Ancak bu dönemde ciddi bir ilişki olmamıştır. Türklerin Müslümanlarla ilk ciddi münasebetleri Emeviler zamanında başlamıştır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
 •   
    

     Türklerin İslam’ı doğru anlayıp yaşamaları, dinin özünün anlatılması, kavratılması hususunda Türk İslam alimlerinin, mutasavvışarın büyük etkileri olmuştur. Bu alimlerden özellikle Anadolu Türkleri üzerinde etkisi olanları ve isimleri herkesçe bilinen bazılarını tanıyalım 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.1. Ebû Hanife
 •   
    

    Ebu Hanife H. 80/M. 699 yılında Kûfe’de dünya’ya gelmiştir. Asıl adı Nu’man b. Sabittir. Fıkhî mezheplerden Hanefî mezhebinin kurucusudur. Ünvanı İmam-ı Azam (büyük imam) dır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.2. Mâturidî
 •   
    

       Asıl adı Ebu Mansur Maturîdî’dir. Hicri üçüncü yılın ortalarına doğru Semerkand’ın Maturid beldesinde dünyaya gelmiştir. İtikadî (inanç esasları) mezheplerden olan Ehl-i sünnet’in Maturidiyye ekolünün kurucusudur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.3. Şafiî
 •   
    

      İmam Şafiî 767 yılında Gazze’de doğmuş, 820 yılında Fustat’ta vefat etmiştir. Fıkhî alandaki büyük mezheplerden Şafiî Mezhebi’nin kurucusudur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.4. Eş’arî
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.5. Ahmet Yesevî
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.6. Ahî Evran
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.7. Hacı Bektaş Veli
 •   
    

     

  Hacı Bektaş Veli (1281-1338) Asıl adı Seyyid Muhammed b. İbrahim Ata’dır. Horasan’ın Nişabur şehrinde doğdu. Eğitimini Hoca Ahmet Yesevî’nin talebelerinden Şeyh Lokman-ı Perende’den aldı. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.8. Mevlânâ
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.9. Yunus Emre
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.2.10. Hacı Bayram Veli
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
 • 9/7.3.Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
 •   
    

  devamı için tıklayınız...
    
   
  Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım