Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
4. Sınıf
5.Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
  
»  7/1.MELEK VE AHİRET İNANCI
»  7/1.1. Varlıklar Âlemi
»  7/1.2. Meleklere İman
»  7/1.2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
»  7/1.2.2. Meleklere İmanın Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
»  7/1.3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
»  7/1.4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
»  7/1.5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
»  7/1.6. Ahirete İman
»  7/1.7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
»  7/1.8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
»  7/1.9. Nas Suresi ve Anlamı
»  7/2. ORUÇ İBADETİ
»  7/2.1. Ramazan Ayı Önemi
»  7/2.2. Ramazan Orucu
»  7/2.3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
»  7/2.4. Muharrem Orucu
»  7/2.5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
»  7/2.6. Orucu Bozan Durumlar
»  7/2.7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
»  7/2.8. Ramazan Bayramı Sevinci
»  7/2.9. Maun Suresi ve Anlamı
»  7/3. BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
»  7/3.1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
»  7/3.2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
»  7/3.2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
»  7/3.2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
»  7/3.2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
»  7/3.2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
»  7/3.2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
»  7/4. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
»  7/4.1. Din ve Din Anlayışı
»  7/4.2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
»  7/4.3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
»  7/4.3.1. İnançla İlgili Yorumlar
»  7/4.3.2. Fıkhi Yorumlar
»  7/4.3.3. Tasavvufi Yorumlar
»  7/4.3.3.1. Yesevilik
»  7/4.3.3.2. Kadirilik
»  7/4.3.3.3. Nakşibendilik
»  7/4.3.3.4. Mevlevilik
»  7/4.3.3.5. Alevilik-Bektaşilik
»  7/4.3.3.5.1. Cem ve Cemevi
»  7/4.3.3.5.2. Musahiplik (Yol Kardeşliği)
»  7/4.3.3.5.3.Dua ve Gülbenkler
»  7/4.3.3.5.4. Hızır Orucu
»  7/4.4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
»  7/4.5. Dinde Zorlama Yoktur
»  7/5. DİN ve GÜZEL AHLAK
»  7/5.1. Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
»  7/5.2. İslam'da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
»  7/5.2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
»  7/5.2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak
»  7/5.2.3. Emaneti Korumak
»  7/5.2.4. Adaletli Olmak
»  7/5.2.5. Hoşgörü ve Bağışlama
»  7/5.2.6. Alçakgönüllülük (Tevazu)
»  7/5.2.7. Görgülü Olmak
»  7/5.2.8. Savurganlıktan Kaçınmak
»  7/6. KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
»  7/6.1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
»  7/6.2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
»  7/6.2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
»  7/6.3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
8. Sınıf
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
7. Sınıf
 
 
   
 

7. Sınıf

 
  
 • 7/1.MELEK VE AHİRET İNANCI
 •   
    

   7. SINIF 1. ÜNİTE: MELEK VE AHİRET

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.1. Varlıklar Âlemi
 •   
    

  Duyularla algılayabildiğimiz, akıl yoluyla kavradığımız ve varlığını düşünebildiğimiz, Allah'ın dışındaki varlık ve olayların tamamına alem diyoruz.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.2. Meleklere İman
 •   
    

     Melekler, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen ve nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekleri duyularımızla algılayamadığımız ve gözle göremediğimiz için onlar hakkındaki bilgileri, ancak Kuranıkerim'den ve Peygamberimizin sözlerinden öğrenebiliriz. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
 •   
    

     Meleklerin insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım özellikleri vardır. Melekler nurdan yaratılmış, gözle görülmeyen varlıklardır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.2.2. Meleklere İmanın Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
 •   
    

     Melekler, iyi ve güzel davranışları severler. Bu nedenle zor zamanlarda ve iyi işlerde inanan insanlara yardım ederler. İnsanları kötülüklere karşı korurlar. Şefkat ve merhametlerinden dolayı insanlar için dua ederler.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
 •   
    

     Kur'an'da adı geçen görünmeyen varlıklardan biri de İblis'tir. Kuranıkerim'de İblis'in ateşten yaratıldığı ve cinlerden olduğu belirtilmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
 •   
    

     Şeytandan korunmak için Allah'a güvenmeliyiz. Çünkü şeytan, Allah'a inanan ve güvenenlere kötülük yapamaz. Şeytanın gücü sınırlı, hile ve tuzakları zayıftır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
 •   
    

     Hurafe, gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, aslı esası olmayan ve dinde varmış gşbi kabul edilen inançlardır. Ayrıca dinin aslında olmayan bir şeyi ibadet diye yapmak, ondan sevap beklemek de hurafe sayılır.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.6. Ahirete İman
 •   
    

     Ahiret: Ölümden sonra insanların tekrar dirilmesiyle başlayan ve sonsuz olarak devam edecek olan hayata “denir.   Kur’an ahiret hayatına “kavuşma günü”, “toplanma günü”, “hesap günü”, “din günü”, hüküm günü” gibi isimler vermiştir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
 •   
    

     Yaratılan her canlı gibi insan dünya hayatında sonsuz değildir. Bir gün gelecek ömrünü tamamlayarak ölecektir. Dinimize göre ölüm bir yok oluş değil, yeni sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
 •   
    

    İnsanın dünyada, içinde gizlediği amaçlar, söyledikleri tüm söz ve davranışlar ahirette gerçek karşılığını bulacaktır. Yaptıklarının karşılığını görmek üzere herkes, mahşerde toplanacak ve sorgulanacaktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/1.9. Nas Suresi ve Anlamı
 •   
    

     De ki: İnsanların Rabbine, Melikine ve İlahına sığınırım. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, insanların gönüllerine şüphe ve tereddüt sokan sinsi şeytanın şerrinden... 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2. ORUÇ İBADETİ
 •   
    

     7. SINIF 2. ÜNİTE: RAMAZAN AYI ve ORUÇ İBADETİ

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.1. Ramazan Ayı Önemi
 •   
    

    Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.2. Ramazan Orucu
 •   
    

    Oruç, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla, tan yerinin ağarmasından, güneşin batmasına kadar yeme içme ve benzeri bedeni isteklerden uzak durmaktır. Oruç bedenle yapılan bir ibadettir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.3. Ramazan Ayı ve Oruçla İlgili Kavramlar
 •   
    

     Ramazan ayında sahur, imsak, iftar vb. sözcüklerini sık sık duyarız. Bu sözcüklerin anlamlarını bilmek bunları doğru bir şekilde anlamlandırmamıza ve kullanmamıza yardımcı olur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.4. Muharrem Orucu
 •   
    

  “Haram aylar” içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı “Muharrem” adından da fark etmek mümkündür. Zira “muharrem” kelimesi, “haram kılınmış”, “hürmete lâyık” anlamlarına gelmektedir. Muharrem ayına büyük önem verilmiştir. Muharrem ayını önemli kılan özellikleri kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.5. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 •   
    

     Oruç, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan bir ibadettir. Oruç tutmak bir anlamda gün boyu ibadet halinde olmak demektir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.6. Orucu Bozan Durumlar
 •   
    

     Niyet ederek oruca başlayan kimse, orucu bozan eylemlerden birini bilerek ve özürsüz olarak yaparsa orucu bozulmuş olur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.7. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
 •   
    

     ibadetlerde asıl olan Allah'a samimiyetle kulluk etmektir. Bununla birlikte diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinin de birey ve topluma kazandırdığı pek çok faydalar vardır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.8. Ramazan Bayramı Sevinci
 •   
    

  Bayramlar, bütün Müslümanların sevinç içinde olduğu ortak mutlu günleridir. Bayram sevinci günler öncesinden başlar. Evleri, hele çocukları tatlı bir bayram heyecanı sarar. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/2.9. Maun Suresi ve Anlamı
 •   
    

  Kuranıkerim'in 107. suresidir. Sure, adını son ayetinde geçen ve "yardım" anlamına gelen "maun" sözcüğünden almıştır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3. BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED
 •   
    

       7. SINIF 3. ÜNİTE: BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3.1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
 •   
    

   

  Peygamberimiz, varlık yönüyle herkes gibi bir insandı. Normal bir şekilde anne babadan dünyaya gelmiş, normal bir insan olarak büyümüş, gelişmiş, evlenmiş, çocukları olmuş ve eceli geldiğinde bu dünyadan göçmüştür.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3.2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
 •   
    

   
    Hz. Muhammed (s), Allah’ın gönderdiği peygamberlerin sonuncusudur. Allah vahiy yoluyla ve çoğu kez Cebrail meleği aracılığıyla buyruklarını ona bildirmiş ve ona ayetler indirmiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3.2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
 •   
    

     Peygamberlerin en büyüğü ve sonuncusu, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’dir. Onun tebliğ ettiği İslâm dini, son dindir. Allah tarafından getirdiği Kuranıkerim, bütün insanlığa seslenen Allah’ın son kitabıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3.2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
 •   
    

  Hz. Muhammed (s) Allah'tan aldığı vahyi insanlara ulaştırmış, aynı zamanda onun ne anlama geldiğini öğretmiştir. Kur'an ayetlerinin ne anlama geldiğini, onlarda ne kastedildiğini Allah'ın elçisi olduğundan dolayı en iyi Peygamberimiz bilir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3.2.3. Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır
 •   
    

     Peygamberimizin görevlerinden biri de aymazlık içinde bulunan insanları uyarmak, onlara hakkı ve doğruyu hatırlatmaktır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3.2.4. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir
 •   
    

     Peygamberimizin temel özelliklerinden biri de bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmesidir. Peygamberimizin hayatı baştan sona şefkat ve rahmetle doludur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/3.2.5. Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır
 •   
    

      Sadece kendi çağındakileri değil, sonradan gelen insanları yüzyıllar boyunca kendisine bağlayan bu yüce insan, ahlâk ve değerler yönüyle ne gibi özelliklere sahipti? 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
 •   
    

  7. SINIF 4. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.1. Din ve Din Anlayışı
 •   
    

  Dünyada çeşitli dinler vardır. Aynı şekilde bir dinin içinde de değişik anlayışlarda insanlar bulunabilmektedir. Bu insanların hepsi de aynı dine inanmakla birlikte çeşitli sebepler yüzünden birbirinden farklı, hatta çoğu konuda birbirine ters anlayışlara sahip olabilirler.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.2. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri
 •   
    

  Din anlayışlarını farklılaştıran çeşitli nedenler bulunmaktadır. insanların farklı karakterlere sahip olmaları, kültürleri, algılama kabiliyetleri ve tarihleri, din anlayışlarını da etkilemektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri
 •   
    

  İslam düşüncesinde yorum farklılıkları mezhepler veya tarikatlar adıyla isimlendirilmiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.1. İnançla İlgili Yorumlar
 •   
    

  İtikâdî mezhepler İslam inançları konusunda ortaya çıkan ekollerdir. İslam’da belli başlı itikâdi mezhepler şunlardır: Kaderiye, Mürcie, Mutezile, Eş’arilik-Maturidilik, Selefilik, Bahailik, Kadıyanilik.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.2. Fıkhi Yorumlar
 •   
    

  İslam dini günlük yaşam ve ibadetlerle ilgili birtakım emirler ve kurallar belirlemiştir. Bunlar "fıkıh" adı altında toplanmıştır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3. Tasavvufi Yorumlar
 •   
    

  Tarih içinde bazı Müslümanlar İslam’ın sembolik ve mistik yönüne ağırlık vermiş ve İslam’ı bu boyuttan değerlendirmiş, böylece insanları bu gün de cezbeden tasavvuf ortaya çıkmıştır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.1. Yesevilik
 •   
    

  Kuruluşundan günümüze kadar Orta Asya’da çok geniş bir bölgeyi etkisi altına alan ve varlığını Anadolu’da da devam ettiren Yesevî tarikatı Hoca Ahmet Yesevi’nin fikirleri etrafında oluşmuştur.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.2. Kadirilik
 •   
    

    Kadirilik, Abdülkâdir-i Geylânî'ye (ö. 561/1165-66) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatın adıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.3. Nakşibendilik
 •   
    

    Nakşibendilik, Bahâuddin Nakşibend Muhammed b. Muhammed el-Buhârî'ye (ö. 718/1318) nispet edilen tarikatın adıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.4. Mevlevilik
 •   
    

    Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye (ö. 672/ 1273 ) nispet edilen tarikatın adıdır. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.5. Alevilik-Bektaşilik
 •   
    

    Hz. Ali'ye bağlılık noktasında birleşen çeşitli dini ve siyasi gruplar için kullanılan bir terimdir. Sözlükte "Hz. Ali'ye mensup" onun soyundan gelen, onu seven, sayan ve bağlılığını ifade eden kimse demektir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.5.1. Cem ve Cemevi
 •   
    

   

  Cem, insanları bir araya toplamak anlamına geldiği gibi tasavvufta her şeyden vazgeçerek Allah’la bir olma haline de denir. Cem, Alevilikte insanların cemevinde toplanmaları veya burada zikir ve dua yapmaları anlamına gelmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.5.2. Musahiplik (Yol Kardeşliği)
 •   
    

      Musahiplik (Alevi halkın deyimiyle müsahiplik), Alevilerde yol kardeşliği anlamında kullanılır. Bu kardeşlik "kan kardeşliği", "kan bağıyla akrabalık" dışında kurulan toplumsal bir akrabalıktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.5.3.Dua ve Gülbenkler
 •   
    

     Alevilikte dua sözcüğü ile eş anlamlı olarak “gülbank” ve “tercüman” sözcükleri de kullanılmaktadır. Değişik zamanlarda değişik amaçlarla yapılmaktadır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.3.3.5.4. Hızır Orucu
 •   
    

     Hızır Orucu Anadolu’da bölgelere göre farklı olarak tutulmaktadır. Örneğin Tunceli’de yaşamakta olanlar, ocak ayının son haftası oruç tutmaya başlarlar. Ve üç hafta üst üste üç gün (salı-çarşamba-perşembe günleri) tutarlar. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kutsal olarak bilinir. Perşembe günü oruç açıldıktan sonra eğer, Pir gelmiş ise, aynı gün akşamı evde cem tutulur ve dualar edilir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.4. Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir?
 •   
    

  Din anlayışındaki farklı yorumlar, hem birey hem de toplum için bir zenginliktir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/4.5. Dinde Zorlama Yoktur
 •   
    

  İnanmak, gönülden kabul etmek ve dil ile söylemektir. Mecburiyet karşısında inamış olmak, Allah katında makbul sayılmaz. Bu nedenle hiç kimse inanç konusunda zorlanmamalıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5. DİN ve GÜZEL AHLAK
 •   
    

    7. SINIF 5. ÜNİTE: DİN ve GÜZEL AHLAK

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.1. Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?
 •   
    

  Dinimizin temel amaçlarından biri, insanı kötü huy ve davranışlardan korumak ve arındırmaktır. Emredilen ibadetler, bir yönüyle bu amaca hizmet eder.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2. İslam'da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar
 •   
    

     Ahlaki tutum ve davranış, dinin övdüğü güzel davranışların birey tarafından benimsenmesi ve sürekli olarak uygulanmasıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.1. Doğruluk ve Dürüstlük
 •   
    

  Doğruluk içimizde sakladığımız niyetlerimizle davranışlarımızın birbirine uygun olmasıdır. Doğruluk büyük bir erdemdir ve dünyadaki bütün dinler, insanları doğru olmaya çağırmış, yalancılığı ve sahteciliği kötülemiştir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.2. Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak
 •   
    

  İyilik yapmayı, muhtaç olan insanlara yardımda bulunmayı, hatta ihtiyaçları karşılama konusunda başka insanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın önüne geçirmeyi İslam dini tavsiye etmiş, bunu ahlâkî bir olgunluk göstergesi saymıştır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.3. Emaneti Korumak
 •   
    

  Emanete ihanet etmemek, dinimizin titizlikle üzerinde durduğu ahlaki görevlerimizden biridir. Korunmak ve saklanmak amacı ile insana verilen maddi ve manevi her türlü eşya emanet sayılır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.4. Adaletli Olmak
 •   
    

  Adaletli olmak, dinimizin en çok ön plana çıkardığı güzel ahlaktan biridir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.5. Hoşgörü ve Bağışlama
 •   
    

  Hiçbir insan kusursuz değildir; herkes hata yapabilir. Önemli olan bir kötülüğü kasıtlı olarak yapmamaktır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.6. Alçakgönüllülük (Tevazu)
 •   
    

  Alçakgönüllü olmak, büyük bir erdemdir. Bir insanın elde ettiği başarı, sahip olduğu üstün yetenek veya bir ayrıcalık onu şımartmamalıdır.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.7. Görgülü Olmak
 •   
    

  İnsanların günlük yaşamda birbirleriyle ilişkilerinde uymak zorunda oldukları nezaket kurallarına görgü kuralları denir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/5.2.8. Savurganlıktan Kaçınmak
 •   
    

  Günde çok miktarda ekmek, bilinçsiz kullanımdan dolayı çöpe gitmektedir.

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6. KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN
 •   
    

     7. SINIF 6. ÜNİTE: KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6.1. Kültür ve Kültürün Ögeleri
 •   
    

     Kültür, anlam olarak çok boyutlu bir kavramdır. Kültürü kısaca şöyle tanımlayabiliriz: Kültür, toplumların her alandaki kazanımları ve bunların semboller yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılması sonucu oluşan değerler bütünüdür.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6.2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki Etkileri
 •   
    

     Bizim toplumumuz, tarihten bu yana inançlı bir toplum olma özelliğini sürekli korumuş, hatta bu konuda “izleyici” konumundan ziyade “izlenen” konumunda olmayı tercih etmiş, pek çok alanda önderlik etmiştir.  

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6.2.1. Dilimizdeki Dinî Motifler
 •   
    

     Türkler İslam dinine girdikten sonra ona bağlılıkları ve sevgileri o kadar artmıştır ki, İslam’a ait her şeyi kendi öz malı olarak benimsemişlerdir. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6.2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî Motifler
 •   
    

     Toplumların yapısında, yerleşmiş birtakım gelenek ve göreneklere örf ve adetler denir. Örf ve adetler toplum içinde doğal olarak gelişirler. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6.2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler
 •   
    

     Musikîmizde “Dinî Türk Musikisi” önemli bir yer tutar. Dinî Türk Musikisi de cami ve tasavvuf musikisi olarak iki kısma ayrılmaktadır. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6.2.4. Mimarimizdeki Dinî Motifler
 •   
    

     Dinimizin, kültürümüze en önemli katkılarından biri  mimarimize kazandırdığı ruh olmuştur. 

  devamı için tıklayınız...
    
 • 7/6.3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir
 •   
    

     Lâiklik, dinin devlet ve yönetim işlerine karıştırılmaması, devletin de dinin işlerine karışmaması anlamına gelmektedir. 

  devamı için tıklayınız...
    
   
  Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım