Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
TB 4.1. Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?
TB. 4.2. Temiz Olalım
TB 4.3. Hz. Muhammed'i Tanıyalım
TB 4.4. Kuranıkerim'i Tanıyalım
TB 4.5. Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
TB 4.6. Aile ve Din
TB 5.1. Allah İnancı
TB 5.2. İbadet Konusunda Bilgilenelim
TB 5.3. Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
TB 5.4. Kuranıkerim'in Temel Eğitici Nitelikleri
TB 5.5. Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
TB 5.6. Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz
TB.6.1. Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman
TB 6.2. Namaz İbadeti
TB 6.3. Son Peygamber Hz. Muhammed
TB 6.4. Kuranıkerim'in Ana Konuları
TB 6.5. İslam'ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar
TB 6.6. İslamiyet ve Türkler
TB.7.1. Melek ve Ahiret İnancı
TB 7.2. Oruç İbadeti
TB 7.3. Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
TB 7.4. İslam Düşüncesinde Yorumlar
TB 7.5. Din ve Güzel Ahlak
TB 7.6. Kültürümüz ve Din
TB.8.1. Kaza ve Kader
TB 8.2. Zekat Hac ve Kurban İbadeti
  
»  Testbank 8.2.1.
»  Testbank 8.2.2.
»  Testbank 8.2.3.
TB 8.3. Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar
TB 8.4. Kur'an'da Akıl ve Bilgi
TB 8.5. İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
TB 8.6. Dinler ve Evrensel Öğütleri
TB.9.1. İnsan ve Din
TB. 9.2. Temizlik ve İbadet
TB. 9.3. Hz. Muhammed'in Hayatı
TB 9.4. Kur'an ve Ana Konuları
TB.9.5. Değerler
TB 9.6. Laiklik ve Din
TB.9.7. İslamiyet ve Türkler
TB.10.1. Allah İnancı
TB.10.2. İslam'da İbadetler
TB 10.3. Kur'an'a Göre Hz. Muhammed
TB. 10.4. Kur'an ve Yorumu
TB. 10.5. Haklar, Özgürlükler ve Din
TB. 10.6. Atatürk ve Din
TB. 10.7. İslam ve Bilim
TB. 11.1. İnsan ve Kaderi
TB.11.2. İslam'da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin Faydaları
TB. 11.3. Hz. Muhammed'in Örnekliği
TB. 11.4. İslam Düşüncesinde Yorumlar
TB. 11.5. Aile ve Din
TB. 11.6.Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri
TB. 11.7. İslam ve Estetik
TB. 12.1. Dünya Hayatı ve Ahiret
TB.12.2. Tövbe ve Bağışlama
TB. 12.3. Hz. Muhammed'i Anlama
TB. 12.4. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
TB. 12.5. İslam ve Barış
TB. 12.6. Atatürk ve Din Öğretimi
TB. 12.7. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
Testbank 8.2.2.
 
 
 

1- Zekât verecek olan kişi aşağıdaki maddî durumu kötü olan akrabalarından hangisine zekâtını veremez?

a) Torunlara
b) Halasına
c) Teyzesine
d) Ablasına

2- Hac ibadetinde vakfe nerede yapılır?

a) Müzdelife
b)Kabe
c)Mina
d)Arafat

3- I- Kurban Bayramından bir gün önce(Arefe günü) Arafat’ta bir süre kalıp ibadet etmek,
II-Kâbe’yi tavaf etmek,
III-Camileri ziyaret etmek,
IV-Sahabelerin kabirlerini ziyaret etmek,

Yukarıdakilerden hangileri haccın farzlarındandır?

a) I,III, IV
b) I,III
c) I, II, III, IV
d) I,II

4- Hacca gitmeye engel durumlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

a) Yol güvenliğinin olmaması
b) Hacca gidecek olan kişinin maddi olarak ailesini zor durumda bırakacak olması
c) Orada bulaşıcı hastalık bulunması
d) Hacca gidecek kişinin evli olması

5- Aşağıda hacda yapılan bazı uygulamalar ve açıklamalar verilmiştir; Ancak onlardan biri yanlıştır. Yanlış olanı bulunuz.

a) Kabenin etrafında bir defa dönüşe say denir.
b) Şeytan taşlama Mina’da yapılır.
c) Arafatta vakfe haccın farzıdır.
d) Kâbe’nin etrafında 7 defa dönüşe tavaf denir.

6- Hacda hacıların ayaklarının çıplak, başlarının açık olması ve iki parçadan oluşan beyaz ihrama girmeleri İslam öğretisinde çeşitli özellikleri simgelemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Beyaz renkte oluşu günahlardan arınmışlığı simgeler.
b) Sade oluşu gösterişe değer verildiğini simgeler.
c) Herkesin aynı sade kıyafeti giymesi insanlar arasındaki eşitliği ve herkesin Allah’ın kulu olduğunu simgeler.
d) Kefene benzemesi, kıyamet günü dirilip mahşer meydanında toplanmayı simgeler.

7- Zekât veren insanlar hem Allah’a hem de toplumda zor durumda bulunan insanlara karşı görevlerini yapmış olurlar. Zekât ekonomik yönden durumları iyi olan insanların içlerinden gelerek yoksul, düşkün ve borçlu insanlara yardım etmelerine aracılık eder.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi zekâtın toplumsal işlevlerden biri değildir?

a) İnsanlar arasındaki işbirliğini arttırır.
b) Zenginlerle yoksullar arasındaki farkın derinleşmesine engel olur.
c) Toplumda sevgi ve saygının gelişmesini sağlar, kıskançlığı önler.
d) İnsanları tembelliğe teşvik eder.

8- Ayşe Teyzenin, temel ihtiyaçlarını karşılayacak parasının dışında, 6000 TL nakit parası bulunmaktadır. Bir yıldan beri harcamadığı bu paradan ne kadar zekât vermesi gerekir.

a) 150 TL
b) 100 TL
c) 50 TL
d) 20 TL

9- Dinimizde herkesin yararlanacağı okul, cami, yol, hastane gibi hayır kurumları yaptırmak veya yapılmasına katkıda bulunmak aşağıdaki sadaka türlerinden hangisi içerisinde yer alır?

a) Fıtır sadakası
b) Sadaka-i cariye
c) Zekât
d) Fitre

10- Hangi kurban çeşidinde, kurbanın etinden, onu kesen ve ailesi yiyemez?

a) Şükür Kurbanı
b) Akika Kurbanı
c) Adak Kurbanı
d) Kurban Bayramında kesilen kurban

11- Çocuk sahibi olan anne ve babanın Allah'a şükranlarını ifade etmek amacıyla kestikleri kurban aşağıdakilerden hangisidir?

a)Akika Kurbanı
b)Adak Kurbanı
c)Şükür Kurbanı
d) Türbede kesilen kurban

12- Sâfa ve Merve tepeleri arasında 7 kez gidip gelmeye ne ad verilir?

a) Sa’y
b) Tavaf
c) Vakfe
d) Şavt

13- Kâbe’nin etrafında yedi kere dönülmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a) Şavt
b) Vakfe
c) Telbiye
d) Tavaf

14- Hz. Muhammed’in mezarı nerededir?

a) Kâbe’de
b) Mekke’de
c) Medine’de
d) Kudüs’te

15- Bir işin veya isteğin olması şartına bağlı olarak adanan kurbana ne denir.

a) Dilek Kurbanı
b) Akika Kurbanı
c) Adak Kurbanı
d) Nafile Kurban

16- Aşağıdaki kavramlardan hangisi hac ibadeti ile ilgili değildir?

a) Tavaf
b) İhram
c) Arafat
d) Minber

17- Aşağıdakilerden hangisi dinimize göre bir insanın temel ihtiyaçlardan sayılmaz?

a) Evde kullanılan eşyalar
b) Zanaatkâr birinin çalışma takımları
c) Erzak olarak biriktirilmiş yiyecekler
d) Kiraya verilen ev

18- Zekât vermek, insanda birçok güzel duyguların uyanmasına ve güzel ahlakın gelişmesine yardımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri sayılmaz?

a) Çalışkanlık ve başarıya kilitlenme
b) Cömertlik ve yardımseverlik
c) İnsan sevgisi ve merhamet
d) Para veya mal hırsının kölesi olmaktan kurtulma

19- Dinimiz toplum içinde yardımlaşmayı sağlamak için bazı ibadetler belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Hutbe
b) Fitre
c) Sadaka
d) Zekât

20-
Allahu la ilahe illa hüvelhayyul kayyum
La te'huzhusinetün velanevm.
Lehu mafis semavati vema fil ard
................?.........?.......................
 Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulur?
A) Vela yeuduhu hıfzuhuma
B) vesia kürsiyyuhus semavati velard.
C) Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih
D) Ve hüvel aliyyul azim

  
 
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım