Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
TB 4.1. Din ve Ahlak Hakkında Neler Biliyorum?
TB. 4.2. Temiz Olalım
TB 4.3. Hz. Muhammed'i Tanıyalım
TB 4.4. Kuranıkerim'i Tanıyalım
TB 4.5. Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik
TB 4.6. Aile ve Din
TB 5.1. Allah İnancı
TB 5.2. İbadet Konusunda Bilgilenelim
TB 5.3. Hz. Muhammed ve Aile Hayatı
TB 5.4. Kuranıkerim'in Temel Eğitici Nitelikleri
TB 5.5. Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
TB 5.6. Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz
TB.6.1. Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İman
TB 6.2. Namaz İbadeti
TB 6.3. Son Peygamber Hz. Muhammed
TB 6.4. Kuranıkerim'in Ana Konuları
TB 6.5. İslam'ın Sakınılmasını İstediği Davranışlar
TB 6.6. İslamiyet ve Türkler
TB.7.1. Melek ve Ahiret İnancı
TB 7.2. Oruç İbadeti
TB 7.3. Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
TB 7.4. İslam Düşüncesinde Yorumlar
TB 7.5. Din ve Güzel Ahlak
TB 7.6. Kültürümüz ve Din
TB.8.1. Kaza ve Kader
TB 8.2. Zekat Hac ve Kurban İbadeti
  
»  Testbank 8.2.1.
»  Testbank 8.2.2.
»  Testbank 8.2.3.
TB 8.3. Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar
TB 8.4. Kur'an'da Akıl ve Bilgi
TB 8.5. İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
TB 8.6. Dinler ve Evrensel Öğütleri
TB.9.1. İnsan ve Din
TB. 9.2. Temizlik ve İbadet
TB. 9.3. Hz. Muhammed'in Hayatı
TB 9.4. Kur'an ve Ana Konuları
TB.9.5. Değerler
TB 9.6. Laiklik ve Din
TB.9.7. İslamiyet ve Türkler
TB.10.1. Allah İnancı
TB.10.2. İslam'da İbadetler
TB 10.3. Kur'an'a Göre Hz. Muhammed
TB. 10.4. Kur'an ve Yorumu
TB. 10.5. Haklar, Özgürlükler ve Din
TB. 10.6. Atatürk ve Din
TB. 10.7. İslam ve Bilim
TB. 11.1. İnsan ve Kaderi
TB.11.2. İslam'da İbadetlerde İlkeler ve İbadetlerin Faydaları
TB. 11.3. Hz. Muhammed'in Örnekliği
TB. 11.4. İslam Düşüncesinde Yorumlar
TB. 11.5. Aile ve Din
TB. 11.6.Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri
TB. 11.7. İslam ve Estetik
TB. 12.1. Dünya Hayatı ve Ahiret
TB.12.2. Tövbe ve Bağışlama
TB. 12.3. Hz. Muhammed'i Anlama
TB. 12.4. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
TB. 12.5. İslam ve Barış
TB. 12.6. Atatürk ve Din Öğretimi
TB. 12.7. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
Testbank 8.2.1.
 
 
 

1- “İslâm’ın paylaşma ve yardımlaşmaya önem verdiğinin en önemli göstergesi ……………… ibadetinin Müslümanlara farz kılınmasıdır.”

Yukarıdaki cümlede boş yere hangisinin gelmesi uygun olur?

a) Hac
b) Oruç
c) Kurban
d) Zekât

2- İslam dinine göre bir kimsenin zekât verebilmesi için nisap miktarı bir mala ya da paraya sahip olması gerekir. Aşağıdaki şıklardan hangisinde nisap miktarı doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında 75 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
b) Bir kimsenin temel ihtiyaçların dışında en az 85 gram altın ya da bu miktarda bir para ya da mala sahip olmasıdır.
c) Bir kimsenin temel ihtiyaçları dâhil 85 gram altın ya da bu miktarda bir mala sahip olmasıdır.
d) Bir kimsenin temel ihtiyaçlarının dışında en az 85 gram gümüş yada bu miktarda bir para yada mala sahip olmasıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilen mallardan biri değildir?

a) Altın, gümüş, para
b) İçinde oturduğumuz evimiz
c) Küçükbaş hayvanlar
d) Ticaret malları

4- Aşağıdakilerden hangisi zekât verilebilecek kimselerden biri değildir?

a) Yoksul olan dedemiz
b) Yoksul olan amcamız
c) Evine dönecek parası olmayan yolcular
d) Yoksul olan kardeşimiz

5- Genel olarak ticaret mallarından ne kadar zekât verilir?

a) 1/40
b) 2/100
c) 2/10
d) 1/10

6- Bir kimsenin, zorunlu olmaksızın Allah rızası için yaptığı her türlü yardım ve iyiliğe ne denir?

a) Sadaka
b) Fitre
c) Zekât
d) Fidye

7- İslam dini yardımlaşma ve paylaşmaya çok büyük önem vermiştir. Bu alanda Allah rızası için toplumda ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla birtakım hayır kurumları kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi kurulan bu yardımlaşma kurumlarımızdan biri değildir?

a) Yeşilay
b) Kızılay
c) NATO
d) Çocuk Esirgeme Kurumu

8- Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir?

a) Akıllı olmak
b) Özgür olmak
c) Müslüman olmak
d) Müslüman bir ülkede yaşamak

9- Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir.
b) Umre’de de hacda da ihrama girilir.
c) Hac yılın belli günlerinde, umre ise hemen her zaman yapılabilir.
d) Hacda, Arafat’ta vakfe yapılır; umrede ise vakfe yoktur.

10- “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?

a) Şavt – Sa’y – Vakfe
b) Şavt – Tavaf – Sa’y
c) Şavt – Vakfe – Tavaf
d) Vakfe – Tavaf – Şavt

11- Aşağıdakilerden hangisinden zekât verilmez?

a) Toprak ürünlerinden
b) Evde beslenen kümes hayvanlarından
c) Ticari mallardan
d) Küçük ve büyük baş hayvanlardan

12- İmkânı olanların haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…”(Âli imran, 97)

Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

a) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu
b) Allah’ın insanlar üzerinde hak sahibi olduğu
c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu

13- ”…Maliki yevmiddin …” …Min şerri ma halak…” “… Ellezi yüvesvisu fisudurinnas”

Yukarıdaki ayetlerin hangi surelere ait olduğu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a)Fatiha-Kureyş-Felak
b) Fatiha-Nas- Felak
c) Fatiha-Fil-Maun
d) Fatiha- Felak- Nas

14- Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

a)Arafat’ta bayram günü
b) Arafat’ta arefe günü
c) Kâbe’de bayram günü
d) Mina’da arefe günü

15- Hac mevsimi dışında herhangi bir zamanda Kâbe’yi usulüne uygun olarak tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ve sünnet olan ibadete ne denir?

a) Hac
b) Tavaf
c) Şavt
d) Umre

16- Kurban edilecek hayvanlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Koyun-Keçi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.
b)Sığır-manda: 2 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.
c) Yaban keçisi: 1 yaşında olmalı; 1 kişi kesebilir.
d) Deve: 5 yaşında olmalı; en fazla 7 kişi kesebilir.

17- Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

a) Tavaf etmek
b) Şeytan taşlamak
c) Vakfe yapmak
d) İhrama girmek

18- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farz olabilmesi için gereken şartlardan biri değildir?

a) 40 yaşından küçük olmamak
b) Akli dengesi yerinde olmak
c) İslam’ın ölçülerine göre zengin sayılmak
d) Müslüman olmak

19- “…yalemü ma beyne eydihim vema halfehüm…” kelimeleri nerede geçmektedir?

a) Maun Suresinde
b) Kafirun Suresinde
c) Ayetel kürsi’de
d) Leheb Suresinde

20- Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşmaz; fakat Allah'ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır...." Hac suresi 37. ayet

Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

a) Kurban Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir.
b) Kurban Allah'a bağlılığın ifadesidir.
c) Kurban kesmenin temel amacı yardımlaşmadır.
D) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir.

  
 
Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım