Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
Duyurular
Makale ve Sohbetler
İletişim
Paylaşım
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
Makale ve Sohbetler
 
 
 

Ramazan'da Dua Edelim

Ey Allah'ım! Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Ey Rabbimiz! Şu mübârek Ramazan sebebiyle bizi sana boyun eğenlerden eyle. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden,çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra,kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla, lütfü en bol olan sensin. Ey Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamberine uyduk, şimdi bizi salihlerden yaz.(birliğini ve Peygamberlerini tasdik eden) Ey Allah’ım! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Affına sığındık! Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz! Bizden öncekiler yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi Bağışla! Bize acı!

Sen bizim Mevlâ’mızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et! Ey Rabbimiz! İman ettik; Bizim günahlarımızı bağışla,bizi ateş azabından koru! Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve içimizdeki taşkınlığımızı bağışla;Ayaklarımızı yolunda sabit kil; Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl! Ey Allah'ım! Amellerin hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mu'minleri bağışla! Ey Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Ey Rabbimiz! Duamı kabul et! Ey Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin ..et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve Elbette ki ben Müslümanlardanım. Ey Allah'ım! Bize,Peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rusvay etme; Şüphesiz sen vaadinden caymazsın! insanların dirilecekleri gün, beni mahcup etme. o gün ne mal fayda verir, ne de evlat.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru! Allah'ım! Sen,gökleri ve yeri boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! Ey Rabbimiz! Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvay etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Ey Rabbimiz! Bizi inkar edenler için deneme konusu kılma, bizi, bağışla! Yegane galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.... Allah’ım! Ben senden hidayet, takva, iffet ve servet niyaz ederim. Allah’ım! Hatalarımı, cehaletimi, yaptığım şeylerdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Allah’ım! Ciddi olarak, şaka olarak, kasten ve hataen yaptığım günahları affet.

Bunların hepsi bende var Allah’ım! Yaptığım ve yapacağım, açığa vurduğum ve gizlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Her şeyi yaptıranda,yaptıracak olanda sensin. Sen her şeye kadirsin. Allah’ım! işlerimde beni günahtan koruyan dinimi benim için faydalı kıl. Geçimimi temin ettiğim dünyayı bana hayırlı kil. Son durağım olan ahretimi de hayırlı kıl. Hayır yaptığım müddetçe ömrümü uzat. Kötülüklerden alıkoymak için de ruhumu al. Allah’ım! Senin rızan için Müslüman oldum. Sana inandım Sana güvenip itaat ettim. Sana yöneldim. Senin için başkalarına düşman oldum.

Allah’ım! Beni sapıtmandan izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen ebedi hayat ile Hadi’sin. Ey kalpleri delaletten hidayete çeviren! Beni Din'inden ayırma. Allah’ım! Vücuduma sıhhat ve afiyet ver. Gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.Sen Halim'sin, Kerim'sin. Arş’ın sahibi yüce Allah’ı tenzih ederim. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Rabbim bana yardımcı ol. Bana hidayet et Hidayeti kolaylaştır. Beni sana şükreden, Seni anan, Sen'den korkan, Sana itaat eden ve sana yönelen kullarından eyle.Tövbemi kabul et. Günahlarımı affet. Dua’larımı kabul et. İman ve islam-i sabit kil, kalbime hidayet et, dilime doğruyu konuştur, kalbimdeki kinleri söküp at. Allah’ım! Sen'den Rahmetine ve mağfiretine vesile olan amelleri,bütün günahlardan uzak olmayı, bol bol iyilik yapmayı, Cehennem'den kurtulup,Cennet'e kavuşmayı isteriz. Allah’ım! Yaptığımız zulüm ve günahları, şaka, ciddi ve kasten islediğimiz kusurları affet. Bunların hepsi bizde var.

Allah’ım! Beni en güzel şekilde yarattın, Ahlakımı da güzelleştir. Allah’ım! Bana iyi ameller yaptır, kötülüklerden vazgeçir, fakirleri ve düşkünleri Sevdir, tövbelerimi kabul et. Allah’ım! ihtiyarlığımda,ömrümün sonunda bana, bol bol rızkı ihsan et. Allah’ım! Borç yükünden ve düşmanların hakimiyetinden sana sığınırım. Verdiğin nimetlerin yok olmasından, lütfettiğin afiyetlerin kaybolmasından, beklenmedik afetlerden ve bütün gazablarından sana sığınırım. Allah’ım! Tehlikeli hastalıklardan sana sığınırım. Kötü günden, kötü geceden, kötü zamandan, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım. Sen'den başka ilah olmadığı, yedi kat göklerin sahibi ve Yüce Arş’ın sahibi olduğun için senden istiyorum. Kabul eyle ya rabbel alemin

Amin...Amin Velhamduillahi Rabbil alemin.

www.dinibil.com

Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım