Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
Duyurular
Makale ve Sohbetler
İletişim
Paylaşım
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
Makale ve Sohbetler
 
 
 

Ramazanınız Mübarek Olsun

Allah´ımız bazı zaman dilimlerini diğerlerine göre üstün ve faziletli kılmıştır. İşte bu zaman dilimlerinden biriside mübarek Ramazan ayıdır. Ramazan ayının diğer aylar­dan üstün oluşunun sebeplerinden birisi eş­siz kelâmı Kur´an-ı Kerim´in, mekânların en mübareği Mekke´de, insanların efdali Hz. Muhammed (S.A.S.)´e zamanların en kıymetlisi bu ayda indirmiş olmasıdır.

Bu haki­kati Kur´an, şöyle ifade eder: "Ra­mazan ayı öyle bir aydır ki, onda Kur´an, insanlara yol göstererek -yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak- indirildi...´ (Bakara Sûresi: âyet: 185)

Diğeri ise bu ayda yerine getirilen oruç ibadetidir. Oruç ibadetini üs­tün kılan özelliklerin başında gös­terişten uzak, yalnız Allah rızası için yapılan bir ibâdet oluşudur. Çünkü namaz kılan meydandadır, görülür; hacca giden ortadadır, bilinir; zekât veren saklanamaz, duyulur. Oruç tutan kimse ise görülmekten, bilin­mekten, duyulmaktan uzaktır. Bu sebeple oruç, yalnız Allah içindir. Mükâfatı da bizzat Allah tarafından verilir. (Buhari: Tevhid: 50, Ahmed B. Hanbel; II, 273 )

Ramazan ayının fert ve toplum hayatında önemli bir yeri vardır. Şöyleki; Ramazan müessesesi ge­rek ferdin, gerekse toplumun kendi kendini ahlâk ve davranış bakımından bir yıllık denetimi, geçen yılın hesabını vermesi için fırsat ve bol zaman sağlar.

Ramazan ayının fert ve toplum hayatında önemli bir yeri vardır. Şöyleki; Ramazan müessesesi ge­rek ferdin, gerekse toplumun kendi kendini ahlâk ve davranış bakımından bir yıllık denetimi, geçen yılın hesabını vermesi için fırsat ve bol zaman sağlar. Gayet tabiidir ki, ferdin ve toplumun bu kendi ken­dine hesap vermesi, kendi kendini murakabesi, bu denetimdeki şuur ölçüsü, mübarek Ramazan havası­nı görmeğe hazır oluşla orantılıdır. Ramazan´da yasaklar daha yasak, sevaplar daha sevap olur. Bu özel­liğiyle Ramazan her yaştaki kişinin davranışlarını etkileyebilir, onu de­ğiştirip, kötü alışkanlıklardan kur­tarabilir. Ancak Ramazan´ı gereği gibi karşılayabilirsek.

Mübarek Ramazan, karşılıklı sev­gi gösterileri için de güzel bir fır­sattır. Bu da fertlerde mutluluk duygularını canlandırır, böylece toplum sağlığına yardımcı olur, milletine, dindaşlarına sadakat bağlarını güçlendirir. Gerek Rama­zan boyunca, gerekse bayramda muhtaç olanlara karşı varlıklı olan­lardan, yüzden değil, gerçek ilgi beklenmesi, insan ilişkilerinde kar­şılıklı anlayışa, hırs ve kıskançlıkla­rın yumuşamasına kin vb. zararlı duyguların azalmasına, hayırlı so­nuçlara yardımcı olabilir.

Bir kimsenin, kendi kendini denetim ayı olarak gelip geçen mübarek Ramazan´ın ardından fertlerin ruhlarında bazı izler bırakması, bir takım be­ğenilmeyen alışkanlıkların bırakılıp, yerlerine daha iyi ve beğenilenlerin kazanılıp devam ettirilmesi bekle­nir. (Diyanet İlmi Dergi: C: 9, Sayı: 100-101. Sh:281 vd.)

Bugünün insanı, küçük olaylarda büyük mutluluklar arar hale gel­miştir. Halbuki insan hayatında onu mutlu edecek nice kutlu olaylar vardır. Geçip giden zamanlar içinde insanın sadece ömrü değil, büyük mutluluklar va´dedecek olaylar da akıp gitmektedir. İşte Ramazan böyle mutluluklarla zenginleştiril­miş, asr-ı saadetin motiflerini taşı­yan mukaddesler ayıdır, rahmet ve bereket ayıdır.

İdrak edeceğimiz 2010 yılı Ra­mazan ayının, güzel vatanımız, aziz milletimiz ve bütün İslâm alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

NOT: 10 Ağustos 2010 Salı günü Teravih namazı kılınacaktır.

11 Ağustos 2010 Çarşamba günü Ramazan-ı Şerif ayının birinci günüdür.

Osman AYDIN
Kdz Ereğli Müftüsü
www.dinibil.com

Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım