Ana Sayfa 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF 7. SINIF
8. SINIF 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF
4-8 (Eski P.) 9-12 (Eski P.) İlahiyat TestBank Fıkralar
 
Site içi arama
 
 
Duyurular
Makale ve Sohbetler
İletişim
Paylaşım
  
 
Duyurular
 
  
 
Anket
 
   
 
Kullanıcı girişi
 
Kullanıcı Adı :
Şifre :
 
Hava Durumu
 
 
Ajanda
 
   
Makale ve Sohbetler
 
 
 

Panelin Ardından...

 9 Mart 2008 tarihinde Ödemiş Müftülük sitesinde gerçekleştirilen paneli farklı açılardan ele almak ve üzerinde düşünülmesi gereken hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce şunu belirtmekte yarar görüyorum. Ülke genelinde bu konuda bir kaçı düzenlenen panelin ilçemizde gerçekleştirilmesi takdire şayandır. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta ilçe milli eğitim müdürlüğü ve ilçe müftülüğüne teşekkür ediyorum. Bu paneli düzenleyen kadronun içinde yer alan birisi olarak panel sonrası bir değerlenme yapılmasının yerinde olacağını, panel sonuç bildirgesine de bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.   

1-Bu panel Din Dersi öğretmenlerinin sınıflarında yaptıkları uygulamaları diğer öğretmen arkadaşlarıyla paylaşmaları, bilgi, beceri ve tecrübe paylaşımı noktasında Milli Eğitimin temel hedeflerine hizmet etmiştir. Diğer bir deyişle “uygulayıcıların uygulamalarını anlatması” ve onlara böyle bir fırsatın verilmiş olması, öğretmenlerin özgüvenlerini tazelemeleri ve fikirlerini serdetmeleri açısından çok faydalı bir çalışma olmuştur.

2-Alt yapısı çok iyi hazırlanan panel programı, Diyanet mensuplarının katılımıyla daha da zenginleşmiştir. Kur’an Kurslarının özellikle yaz Kur’an Kurslarının örgün eğitime katkılarının tartışıldığı panel, gözden kaçırılan bir çok konuya dikkatlerimizi çekmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an kursları eğitimi yönünde aldığı yeni kararlar ve bu konuda kat ettiği mesafelerin anlatıldığı panel olumlu izler bıraktı. Diyanetin din hizmeti çerçevesinde yaptığı çalışmalar ve derslerin yeni çağdaş metotlar marifetiyle anlatılmasına yönelik yeni açılımları dinleyicilerden tam not aldı. Panelde bildiri sunan ilçe vaizlerinin konuya hakimiyetleri ve Ödemiş örneğinde yaz Kur’an Kursları çalışmalarına yönelik tespitleri oldukça önemliydi. Din eğitiminde farklı metotların uygulanmasına yönelik olarak Peygamberimizin eğitim çalışmalarından verilen örnekler de iyi seçilmişti.

3-Alanında İzmir’de ikincisi, ülke genelinde ise beşincisi yapılan panel organizasyonu bir ilçede düzenlenen ilk öğretmen paneli olması bakımından Ödemiş’in tarihi belleğinde yerini almıştır.

4-Panel programından sonra,İzmir’den gelen davetlilerin Birgi Beldesinde ağırlanması, beldenin tarihi ve kültürel yapısının tanıtılması yönünde yapılan kültürel gezide   değerli dostumuz M.Arif Bilgi’nin ev sahipliği yapması panel programına değer katmıştır. Arkadaşımıza kalbi teşekkürlerimizi iletiyorum.

5-Bu tarz toplantıların sayılarının artması tecrübe paylaşımı ve demokrasi kültürüne katkı sağlayacaktır.Yüce dinimizin anlatılması noktasında her metodun denenmesi gerekmektedir. Bu panel bu yönden bakıldığında da çok faydalı olmuştur. Peygamberimizin eğitim metotlarını çağdaş metotlarla birleştirerek en etkili yöntem veya yöntemlerin tespit edilmesi ve örneklerle anlatımı umarım yaralarımıza derman olmuştur.Yıllardan beri Din eğitimi ve öğretimi konusunda çekilen sıkıntılar bu ve buna benzer panel ve toplantılar sayesinde giderilmiş olacaktır.

6-Materyal paylaşımı,teknoloji kullanımı,teknoloji donanımlı dkab sınıfları, kavram haritaları, resim, grafik ve sembollerle din dersinin anlatımı, performans ve proje çalışmaları, görsel ve işitsel sanatların din dersi öğretimine katkıları,drama ile ders anlatımı,öğrenci merkezli öğretim,yapılandırmacı eğitim ile çoklu zekanın öğretim metotlarına dahil edilmesi bu panelin satır başları arasında yerini aldı.

7- “Bilgi paylaşıldıkça çoğalır” yaklaşımı, bu panelde herkesin kabul ettiği ve fakat yıllardan beri ihmal edilen bu toplantıların ne kadar faydalı olduğunu bize göstermiş oldu. Geleceğe ait umutlarımızı daha da güçlendirdi.

8-Oturum başkanları 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç.Dr.Veli Öztürk ve Doç.Dr.Şükrü Keyifli’nin bu alanın akademisyenleri olması ve verdikleri örneklerle Türkiye’deki din dersi eğitim ve öğretimine yaptıkları vurgular onların sahalarına ne kadar hakim olduklarını gösterdi. Paneli yararlı kılan unsurlardan birisi de akademisyenlerin seçiminde gösterilen titizlikti.
 
9-Panelin takdir edilecek yönleri olduğu gibi eleştirilecek yönleri de vardı elbet. Gönül isterdi ki bu panelden çevremizdeki tüm din dersi öğretmenleri tam tekmil yararlanabilsin. Yine de bu panelin bir milat olduğunu düşünüyorum. Bu bir gönüllü hareketiydi. Paneli hazırlarken beklentilerimiz vardı; ben bu manevi beklentilerin gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu toplantıların meyveleri mutlaka bir gün alınacaktır. Oturum başkanı Doç.Dr.Veli Öztürk hocamın dediğine katılmamak mümkün değil”. Bu bir nöbettir.Pazar günü nöbetini aksatmayanlar olduğu gibi nöbet görevinde şekerleme yapanlar oldu.”

İkinci oturum başında yaşanılan elektrik kesintisi panel programını  pek aksatmadı. Konuşmacılar görsel malzemelerini sunamadılar. Ancak elektrik kesintisi panelin olumlu havasını bozmak yerine, samimi duygularla sunulan özgün çalışmalar bilakis pozitif elektriğin yayılmasında etkili oldu.

10-Bir din dersi öğretmeni olarak ben bu panelden çok faydalandım. Kişiler kadar kurumların da panelden çıkaracakları sonuçlar olduğunu düşünüyorum.Olumlu çalışmaların diğer branş öğretmenlerinin dikkatlerine sunulacağı ümidini taşıyorum.Bu panel birikimli din dersi öğretmenlerinin tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlamıştır. Bu çalışmaların devam etmesi kazanılan tecrübelerin paylaşılması, farklı çalışmaların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.Bu panel farklı çalışmaların paylaşılması noktasında yararlı olmuştur.
 
Diyanet personeli ile ortak yapılan bu panel, aynı hedefe kilitlenen kişilerin ortak yapabilecekleri ve paylaşabilecekleri çok şeylerin olduğunu göstermiştir. Ayrıca panel vesilesiyle oluşan samimi ortam, ortak dilek ve temenniler gelecekte planlanacak eğitim odaklı toplantılara taşınmalıdır.
  
On maddeden oluşan yukarıdaki panel değerlendirmesi bir sonuç bildirgesi olarak da algılanabilir. Asıl sonuç bildirgesi, eksisiyle artısıyla değerli dostum Dr. Ali Kuzudişli tarafından hazırlanarak dinibil.com sitesinde önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.
Ben, bu panelin hazırlanması ve sunulmasında görev alan tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Bu tarz çalışmaların artmasını diliyorum. Sağlık ve esenlikle kalın.

Mehmet Kamer
80.yıl Efe İÖO.
Dkab öğretmeni
13.03.2008

Duyurular  |  Makale ve Sohbetler  |  İletişim  |  Paylaşım